Dizajn korisničkog iskustva

Dizajn korisničkog iskustva

… pruža priliku da postavite svoje korisnike na prvo mesto.


→ Otkrivanje korisničkih potreba i bolnih tačaka

→ Obezbeđivanje kolaborativnog procesa unapređenja koji u fokusu ima korisnika

→ Postizanje željenog ishoda kroz minimiziranje negativnih iskustava 

Pomažemo vam da:

01

Otkrijete

… potrebe tržišta i svoju idealnu ciljnu grupu kroz profilisanje korisničkih persona.

02

Identifikujete

… probleme koje treba rešiti, kroz izradu mape puta korisnika, ali i mapiranje njihovog trenutnog iskustva.

03

Dizajnirate

… korisničko iskustvo koje želite da zastupate u budućnosti i premostite jaz primenom pristupa koji se fokusira na rešavanje problema, kako biste ispunili obećanja data korisnicima.

04

Planirate

… i sprovodite te planove u delo na način koji vas transformiše iz pružaoca usluga u pronalazača rešenja.

Ostale usluge

Uvedite inovacije u svoje poslovanje.

Otkrijte i dizajnirajte poslovnu budućnost kakvu želite da vidite.

SAZNAJ VIŠE