Portfolio

Saradnja sa Kabinetom ministra za inovacije i tehnološki razvoj


Prostor za inovacije

Projekat je doprineo razvoju održive preduzetničke kulture u Republici Srbiji i izgradnji ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju. Tokom projekta, organizovana su tri glavna događaja: Akademija za upravljanje inovacijama, konferencija posvećena korporativnim inovacijama i serija edukativnih webinara. Svi događaji su bili posvećeni inovacijama i inovativnom preduzetništvu.

Zajedno sa liderima ekosistema inovacija u Srbiji i uz učešće međunarodno priznatih eksperata iz inostranstva, preko hiljadu učesnika je imalo priliku da traga za novim poslovnim modelima i inovativnim rešenjima koja odgovaraju na standarde i zahteve savremenog tržišta. Projekat je realizovao ICT Hub. 

Mesto: Srbija


Izgradnja inovacionog potencijala ključnih aktera u poslovnoj zajednici Srbije

Cilj projekta je bio afirmacija preduzetničke kulture i izgradnja održivog ambijenta za pretvaranje ideja u inovacije i njihovu komercijalizaciju na tržištu. Obezbedili smo neposredni transfer znanja i iskustava u vezi sa inovacijama, kao i mehanizme i alate za uvođenje i negovanje kulture inovacija u širokom spektru biznisa različitih profila, strukture i obima poslovanja.

U okviru projekta, realizovana je Akademija za upravljanje inovacijama, kroz koju su prošle već četiri generacije predstavnika najznačajnih kompanija na našem tržištu, kao i veliki broj predstavnika malih i srednjih preduzeća.

Drugi edukativni format u okviru projekta je Igniting Business Agilty akademija, koja pomaže zaposlenima u svim industrijama da razviju inovativnije i agilnije poslovanje.

Takođe, u okviru projekta je kreirana i distribuirana onlajn publikacija Inovacije u izmenjenom poslovnom okruženju.

Mesto: Srbija


Ključne informacije:

Donator: Kabinet Ministra za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije
Trajanje: 2020 - 2022.