Portfolio

Playground of Innovations


Cilj projekta je bio da edukuje i motiviše kompanije i pojedince u Srbiji da integrišu digitalne tehnologije u svakodnevne poslovne procese, što povećava konkurentnost i sposobnost za rast i otvaranje novih radnih mesta. Podsticali smo inovacije u srpskoj ekonomiji pružajući kolaborativno okruženje za tradicionalne i digitalne biznise. Organizovali smo edukativne aktivnosti koje su upoznavale mala i srednja preduzeća sa inovativnim poslovnim praksama koje unapređuju interakciju sa ključnim korisnicima, zaposlenima, dobavljačima i stejkholderima.

Razvili smo mrežu koja je spojila tradicionalne industrije sa kompanijama i pojedincima iz oblasti novih i digitalnih tehnologija. Negovali smo stvaranje inicijativa za razvoj novih tehnologija koje podržavaju tradicionalne industrije. 500 preduzetnika je pohađalo 64 radionice širom Srbije i učilo o digitalnoj transformaciji i kako da iskoriste digitalizaciju da unaprede poslovanje. Upoznali smo predstavnike poslovne zajednice, poslodavce i zaposlene sa konceptima digitalnog marketinga i strategija za unapređenje online prisustva.

Organizovali smo 24 meetupa i 3 hakatona, na kojima je 350 predstavnika tradicionalnih branši i industrija informacionih tehnologija razgovaralo o poslovnim inovacijama. Organizovali smo prvu Akademiju za upravljanje inovacijama (Innovation Management Academy, IMA) na kojoj je 40 budućih lidera saznalo više o tome kako da upravljaju procesima inovacija u svojim kompanijama. Koordinirali smo prvu godišnju konferenciju posvećenu korporativnim inovacijama u Srbiji (Corporate Innovation Conference, oktobar 2018) koja je na jednom mestu okupila stejkholdere zainteresovane za korporativne inovacije. Projekat je realizovao ICT Hub.

Mesto: Srbija

Ključne informacije:

Donator: USAID
Trajanje: 2018 – 2020.

Vezani članci: