Dizajniranje sistema za upravljanje inovacijama

Dizajniranje sistema za upravljanje inovacijama

… omogućava da uspešno realizujete svoje projekte i sistematično pratite napredak.


→ Lean životni ciklus proizvoda

→ Rukovođenje u procesu inoviranja

→ Inovacioni okviri rada

Pomažemo vam da:

01

Definišete

… životni ciklus svojih proizvoda u skladu sa Lean metodologijom, kako biste pratili inovativno delovanje, upravljanje proizvodom i poslovni rast u tom domenu.

02

Postavite

… mehanizam za upravljanje procesom inoviranja, baziran na principima postepenog ili faznog finansiranja.

03

Opredelite se

… za inovacioni okvir rada koji vam omogućava da efikasnije testirate poslovne ideje, uz primenu Design Thinking i Lean Startup pristupa.  

04

Uspostavite

… princip za sistematično merenje napretka u procesu inoviranja i uticaja koji ima na poslovanje.

Ostale usluge

Uvedite inovacije u svoje poslovanje.

Otkrijte i dizajnirajte poslovnu budućnost kakvu želite da vidite.

SAZNAJ VIŠE