Blog

Ekosistem za inovaciju: kako na pravi način podstaći razvoj novih proizvoda?


Kao lideri kompanija, očekujemo od zaposlenih da budu inovativni, preduzetničkog duha i delovanja, da kreiraju odlične nove proizvode koje će kupci obožavati, da razvijamo tržište, da idealno dođemo do nečega što je potpuno drugačije i transformativnog karaktera za rast kompanije. S druge strane, realnost ukazuje da često nismo spremni da prepoznamo da inovacija koja donosi poslovni rezultat zahteva odgovarajuću lidersku podršku, strateško usmerenje, adekvatno upravljanje portfolijom prilika za rast u koje želimo da uložimo, ali i procesom njihovog razvoja, drugačije načine rada i ono najvažnije – drugačije načine razmišljanja svih zaposlenih. Sve ovo su elementi jednog specifičnog operativnog sistema koji inovacija zahteva, a nazivamo ga inovacioni ekosistem.

Kao i svaka druga popularna reč koja vremenom različitim ljudima počinje da znači različite stvari, inovacija se suočila sa rizikom da upadne u opasnu zamku urušavanja vrednosti koju donosi kako krajnjim korisnicima, tako i kompanijama. Težnja da kao kompanija postanemo inovativniji, iako nismo postavili jasne ciljeve šta zapravo želimo da postignemo inovacijom i zašto nam je u današnjim uslovima poslovanja inovacija važna, lako postaje predmet neuspeha i vodi nas ka tome da preispitujemo koliko je zapravo i korisna. Zakon inercije, odbrana statusa quo, tada postaje još izraženija, a neko “drugo telo” koje će nas izbaciti iz stanja mirovanja, šansu dobija kada je za promenu već kasno.

S druge strane, organizacije su sada mnogo svesnije toga u kakvom poslovnom okruženju posluju. Izazovi su mnogobrojni – svet oko nas se ubrzano menja – od promene ponašanja i navika naših korisnika, jačanja trendova koje je pandemija dodatno ubrzala i učinila trajnim poput e-trgovine, zdravijeg stila života, jačanje osećaja odgovornosti za svet u kom živimo, načina na koji radimo, tip lidera koje kompanije zahtevaju, pa sve do dolaska do talenata koji su nam neophodni kako bismo poslovali, čak i u tradicionalnim okvirima. Posebno tokom 2020. godine, kompanije su prepoznale da moraju da postanu adaptibilne na promene u okruženju i razviju sposobnost da se evolutivno transformišu kako bi opstale na tržištu.

Kako bismo kao kompanija zaista došli do pravih odgovora na potrebe tržišta i razvili sposobnost bržeg prilagođavanja promenama, moramo da preispitamo postojeće prakse organizacionog upravljanja i prepoznamo da je potrebno da postanemo organizacija koja ima sposobnost da simultano vodi postojeće poslovanje ili tzv. core biznis, dok se na promene prilagođava kroz spremnost na stalno učenje i samodisrupciju, istinski fokus na korisnike i inovaciju kao izvor kreiranja nove vrednosti i pokretača dugoročnog rasta. Govorimo o načinu poslovanja koji je fokusiran na izvršenje onog poznatog – tržišta kom se obraćamo, njegovim potrebama, kroz ponudu i poslovni model koji su dokazani, ali i da sa druge strane fokus imamo na otkrivanje mesta i načina gde možemo da kreiramo novu vrednost.

Upravo zato što je jedan od fokusa i modela funkcionisanja usmeren za izvršenje postojećeg poslovanja, potreba za uspostavljanjem operativnog sistema koji će kroz sve svoje elemente na odgovarajući način da podrži inovaciju je neminovna. O ovome svedoče brojni primeri neuspelih inovativnih projekata i proizvoda kojima smo i sami kao konsultanti svedoci i koji iznova potvrđuju da ‘’kultura jede strategiju za doručak’’, da sistem uvek jače utiče na performansu od bilo kog pojedinca ili tima i da možemo sjajno da radimo neke stvari, ali ako su one pogrešne, neće nam doneti nikakvu vrednost.

Iz dugogodišnjeg konsultantskog iskustva u oblasti korporativnih inovacija, sada mnogo jasnije možemo da izvedemo zaključke o najvećim preprekama i preduslovima koji organizaciono moraju da postoje kako bi inovacija zaista dala željene rezultate. U skladu sa elementima inovacionog ekosistema, ovde navodim samo neka od važnih pitanja na koja moramo da pronalazimo odgovore, kako bismo promišljeno krenuli u dizajniranje operativnog sistema za inovaciju koji osnažuje sve zaposlene i omogućava im da sa mnogo više šansi za uspeh pristupe stvaranju vrednosti koju želimo.

Strategija i portfolio za inovaciju

 • Da li imamo definisanu strategiju za inovacije? Na koji način je usklađena sa poslovnom strategijom?
 • Na koji način merimo uspeh strategije i znamo da je dobra?
 • Da li je portfolio proizvoda balansiran tako da podržava strateške prioritete?
 • Da li znamo koji gepovi u portfoliju sprečavaju da realizujemo postavljene ciljeve i strategiju?
 • Da li su ideje koje ulaze u proces razvoja izabrane u skladu sa strategijom i prioritetima portfolija?

Proces upravljanja inovacijama

 • Na koji način definišemo proizvod?
 • Na koji način upravljamo idejama/proizvodima kroz proces inovacije?
 • Da li znamo koliko su uspešni proizvodi? Kakve podatke imamo za donošenje odluka o investiranju u dalji razvoj?
 • Da li imamo odgovarajući ciklus za praćenje životnog veka proizvoda?
 • Da li imamo sposobnost da brzo “ubijamo” proizvode koji nisu profitabilni?
 • Koje procese smo uspostavili kako bismo omogućili finansiranje inovacije u skladu sa strategijom, ali na osnovu progresa koji pratimo?

Inovaciona praksa

 • Na koji način su inovacioni/produkt timovi postavljeni? Da li su organizovani kao međufunkcionalni, da li poseduju sve potrebne veštine itd.?
 • Da li imaju naviku/slobodu da rade sa korisnicima u kontekstu ko-kreiranja i razvoja proizvoda?
 • Da li su upoznati sa standardnim praksama za inoviranje?
 • Da li imaju odgovarajuću podrškucoach-eva, razmenjuju li znanja sa drugim timovima?

Ljudi i kultura

 • Da li kultura podržava inovaciju?
 • Da li top menadžment kompanije razume prirodu i veličinu promene koja je potrebna?
 • Na koji način se u kompaniji nosimo sa neuspehom?
 • Koje vrednosti i ponašanja moramo da promenimo?

O svemu ovome ću više govoriti u okviru Product Development sesije na Roadmaps konferenciji, te ukoliko želite da saznate više o tome zašto je ekosistem za inovaciju potreban svakoj kompaniji danas i kako on izgleda, ali i da dobijete jasne smernice i preporuke kako doći do odgovora na gorenavedena pitanja, posebno u delu razvoja novih proizvoda, pridružite nam se da bismo razmenili iskustva na ovu temu.