Blog

Novi poslovni modeli kao rezultat fokusa na inovacije


Danas kada se poslovno okruženje menja neverovatnom brzinom, nova konkurentska prednost kompanija postaje njihova sposobnost da se menjaju na pravi način i brzina kojom to čine. Jednostavna tvrdnja, ali u njenoj pozadini je daleko složeniji i zahtevniji proces. Mnogi se onda sa pravom pitaju šta tačno određuje uspešnost poslovanja u budućnosti?

Fokus mora da se stavi na inovacije, a ne na kratkoročne pokretače rasta

Globalno istraživanje koje je Institut za tehnologiju u Masačusetsu (MIT) sproveo među članovima upravnih odbora velikih kompanija, ukazuje na to da 32% ispitanika ima racionalan strah od gubitka prihoda u narednih pet godina, verujući da glavni uzorak leži u novim digitalnim kompanijama koje donose disrupciju na sva tržišta i u gotovo svim aspektima poslovanja. Njih 60% je spremno da u narednoj godini mnogo više vremena posveti ovom izazovu.

Inovacije zahtevaju vreme, strpljenje, učenje na greškama i eksperimentisanje kojim bi se došlo do pravog odgovora, a za sve to velike kompanije često nemaju strpljenja, dovoljno iskustva niti liderske podrške. Organizaciona inertnost i dalje dovodi do favorizovanja aktivnosti koje donose brze rezultate, naspram onih koje razvijaju organizacione sposobnosti za mogućnost postizanja boljih rezultata u budućnosti.

Podrška promenama mora da dođe sa vrha

Ključni faktor uspešnosti budućeg poslovanja predstavlja podrška liderstva kompanije. Istraživanje koje je ove godine sprovedeno među Fortune 1000 kompanijama, ukazuje na činjenicu da gotovo 75% ispitanika ovaj faktor vidi kao kritičan, naspram 26% njih koji posedovanje odgovarajuće tehnologije zapravo vidi kao najvažnije.

Najveći izazov sa kojim se menadžment kompanije suočava je taj što su navikli da donose odluke na osnovu iskustva, a iskustvo koje bi im pomoglo da bolje razumeju i reše probleme koje donosi disrupcija njihove industrije jednostavno nisu imali prilike da unapred steknu.

Stvaranje novih poslovnih modela kao odgovora na dinamične promene u poslovnom okruženju nije nemoguća misija. Potrebno da kompanije budu hrabre, pametne i otvorene. Hrabre da više eksperimentišu, da budu ambicioznije kada su u pitanju novi poslovni modeli i da izdvoje resurse koji će ispratiti ovu ambiciju. Pametne da sve što je naučeno, ali u današnje vreme neprimenjivo, zaborave i usvoje nove načine stvaranja vrednosti za svoje korisnike. Otvorene da pronađu partnere koji na ovom putu mogu pružiti podršku i koji su spremni da zajedno s njima grade nove poslovne modele, promovišući tako i novu kulturu i brzinu rada.

Stvaranje novih poslovnih modela kao odgovora na dinamične promene u poslovnom okruženju nije nemoguća misija, ali je potrebno da kompanije budu hrabre, pametne i otvorene – hrabre da više eksperimentišu, da budu ambicioznije kada su u pitanju novi poslovni modeli i da izdvoje resurse koji će ispratiti ovu ambiciju; pametne da sve što je naučeno, ali u današnje vreme neprimenjivo, zaborave i usvoje nove načine stvaranja vrednosti za svoje korisnike, a otvorene da pronađu partnere koji na ovom putu mogu pružiti podršku i koji su spremni da zajedno s njima grade nove poslovne modele, promovišući tako i novu kulturu i brzinu rada.

Izvor: Bizlife