Blog

Imati digitalni poslovni model znači biti “u toku”


Mnogo toga je već rečeno o promenama koje su nam donele digitalne tehnologije. Sve je danas drugačije – od načina na koji se upoznajemo i komuniciramo, kako se prevozimo ili informišemo, kako odlučujemo kom i kakvom brendu ćemo da budemo lojalni, kako planiramo svoje privatne i poslovne obaveze ili kako vršimo plaćanja. Tehnološko znanje je neophodno, ali ne i dovoljno. Potrebno je uhvatiti korak sa novim načinom razmišljanja, jer promena mora da nastane u ljudima. Isto kao što pojedinci mogu da kaskaju za promenama u društvenom smislu i ostanu “van toka”, isto to može da se dogodi i kompanijama. Sa promenama u okruženju sa kojima se suočavaju kupci nekog proizvoda ili usluge, moraju se suočiti i oni koji ih kreiraju, razvijaju i prodaju.

Više nije dovoljno da budete “digitalno prisutni”. Današnji tinejdžeri provode mnogo više vremena u privatnim “chat” grupama i dopisivanju jedan-na-jedan nego na društvenim mrežama. Kroz Facebook, svake sekunde prođe milion objava, dok u Whatsapp slučaju govorimo o desetinama miliona poruka. Kako u toj zbrci pronaći svoje korisnike i kako učiniti brend vidljivim?

S druge strane, količina podataka o potencijalnim korisnicima kojima kompanije danas mogu da raspolažu je ogromna. Međutim, ako ne znate kako da ih koristite da biste razumeli njihove potrebe i ponašanje, ceo svet podataka postaje apsolutno bezvredan. Transparentnost nikada nije bila važnija, jer su upravo zahvaljujući tehnologijama, informacije o svemu ostalom već nadohvat ruke, a potrebno je dokazati se, steći ili učvrstiti poverenje ljudi. Danas svoje korisnike morate da “angažujete”, da ih uključite, ponudite razmenu informacija, pitate ih i reagujete na njihove odgovore, jer se njihova pažnja više ne podrazumeva. Vaš video se takmiči sa hiljadama drugih, ali sa druge strane, vašem brendu više nisu potrebna slavna lica, pošto su zahvaljujući društvenim mrežama, obični ljudi postali „influenseri“ koji mogu da dopru do vaše ciljne grupe.

Digitalna transformacija se ne tiče tehnologije, već promena. Nije pitanje da li je neophodna, već kada je možemo usvojiti i na koji način je sprovodimo. Ključna pitanja na koja svaka kompanija treba da odgovori tiču se onoga što njihov biznis čini značajnim i načina na koji digitalizacija tu značajnost i važnost na tržištu u očima korisnika može prevesti u vrhunske performanse koje će osigurati relevantnost u godinama poslovanja koje slede. Menjaju se ponašanja i navike, pa i potrebe korisnika koji su sve više u digitalnom svetu, te je od izuzetne važnosti kreirati nove digitalne kanale kroz koje se komunicira sa njima. Isto tako, mora se osigurati i stručnost – za jučerašnja znanja i veštine, danas je već kasno. Neophodno je na vreme prepoznati kakvi stručnjaci su potrebni, da biste zaposlili one sa pravim setom veština i ulagali u njihovu dalju edukaciju, kako bi oni zauzvrat korisnicima uspevali da brzo reše problem, pomogli im da lako prevaziđu prepreku ili im obezbedili konkretno rešenje uz pomoć kog će se izboriti sa izazovom na koji su naišli. Kompanije koje u tome uspeju, u mogućnosti su da kreiraju nove i potpune predloge vrednosti za korisnike, zadovoljavajući njihove potrebe, dok u isto vreme obezbeđuju i sebi šansu da se uspešno transformišu za digitalnu ekonomiju.

ICT Hub je, nakon razvijanja Upitnika za procenu digitalne zrelosti kompanija,uz podršku USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj osmislio i Priručnik za kreiranje digitalnog poslovnog modela, kako bi se obezbedila podrška kompanijama koje prepoznaju kompleksnost okruženja u kom posluju, svesne su mogućnosti i uticaja digitalnih tehnologija i spremne su da preispitaju svoje poslovanje u kontekstu neizvesnosti koju budućnost donosi. Samo kompanije koje prihvate neizbežnost promena i počnu da primenjuju digitalne tehnologije kako bi se dalje razvijale, moći će da kažu da su donele vrednost kako korisnicima, tako i sebi. Ipak je to jedini način da se ostane „u toku“.

Izvor: Magazin Nedeljnik