Učenje, prilagođavanje, transformacija


Godine rada na razvoju i implementaciji donatorskih projekata pokazale su nam da ako želimo da donesemo promene, moramo i sami da budemo spremni da se menjamo: da učimo, prilagođavamo se i pažljivo mapiramo sve korake transformacije koju želimo

To je naš pristup.

Market System Development

U našim projektima, rukovodimo se principima metodologije razvoja tržišnog sistema (Market System Development, MSD): upoznajemo specifičnosti lanca vrednosti ili industrije kojom se bavimo, identifikujemo glavne, pa i skrivene uzroke onoga što želimo promenimo, pružamo podršku koja na tržištu nedostaje, radimo na unapređenjima relevantne regulative, promovišemo promene ponašanja, jačamo kapacitete i odnose među igračima.

Na putu ka obuhvatnim pozitivnim promenama u ekosistemu, razvijamo aktivnosti i podsticaje potpuno prilagođene potrebama konkretnog projekta i fokusiramo se na ponašanje biznisa i drugih učesnika na tržištu - javnih i privatnih, formalnih i neformalnih organizacija.

Adaptivni menadžment

Adaptivni menadžment (Adaptive management) unapređuje upravljanje resursima kroz aktivno učenje iz sopstvenih rezultata. Naše iskustvo je da se najjači uticaj i stvarna održivost projekata postižu upravljanjem koje uključuje eksperiment i inoviranje. Potrebno je da konstantno istraživanje bude integralan deo projektnih aktivnosti. Da se monitoring ne zadržava na kvantitativnim metrikama, nego da obuhvati i širi kontekst ekosistema, veze među stejkholderima i korisnicima i evoluciju okruženja. 

Fokusirani smo na saradnju stejkholdera koji uče i prilagođavaju se zajedno u razvijanju održivih ekosistema. Takav pristup pomaže projektu da upravlja neizvesnostima, obezbeđuje važnu fleksibilnost pri donošenju odluka i stvara prilike za pravovremene izmene pravca ka željenim rezultatima. 

Metodologija transformacije biznisa

U radu sa kompanijama kojima pomažemo da transformišu ili unaprede svoj poslovni model, koristimo metodologiju digitalne transformacije. Primenjujemo šest sekvencijalnih faza digitalne transformacije, uz dva ključna fokusa: na pokretače razvoja (growth drivers) i operaciono unapređenje (operational improvement). 

Prilagođena specifičnim potrebama određenog projekta, ova metodologija obezbeđuje optimizaciju rezultata i maksimizaciju uticaja.

 

Za više informacija o tome kako razvijamo i implementiramo donatorske projekte, kontaktirajte nas.


Vezani članci: