Šta radimo?


Naš tim za razvoj i implementaciju projekata podržava razvoj ekonomije znanja i jača ekosistem kolaboracije na Zapadnom Balkanu.

Zajedno sa lokalnim i međunarodnim donatorima, osnažujemo privatni sektor u Srbiji i regionu, pre svega mala i srednja preduzeća i startape, razvijamo i implementiramo projekte koji podržavaju njihov održivi razvoj na tržištu koje se menja. U radu sa malim i srednjim preduzećima, jačamo njihove kapacitete, pružamo im tehničku podršku, pomoć u pristupu finansijama i ostale usluge, prilagođene razvoju njihovog biznisa. Podržavamo razvoj i rast startap ekosistema u regionu, a individualnim startapima pružamo podršku u ranoj fazi razvoja programima edukacije i pristupom finansijama kroz mrežu ICT Hub Venture.  

Osnažujemo znanjem, spajamo ključne stejkholdere, pomažemo malim i srednjim biznisima i startapima da se razvijaju i na taj način, činimo lokalnu ekonomiju konkurentnijom.

Sve počinje istraživanjem

Uticaj naših projekata zavisi od toga koliko dobro razumemo ekosistem, njegove stejkholdere, njihove uloge i potrebe. Da podržimo održivi razvoj bilo kog njegovog učesnika, potrebno je da imamo dobar pregled razvoja čitavog ekosistema. Istraživanja nam pomažu da s tim razvojem konstantno budemo u toku.

Potraga za idejama

Naš najveći izvor inspiracije je neprestana komunikacija koju negujemo s mrežom lokalnih i regionalnih partnera – habovima, institucijama, konsultantima i drugim organizacijama i pojedincima koji su deo ekosistema. Zajedno sa uvidima iz istraživanja koja redovno sprovodimo, to nam omogućuje da sagledamo “širu sliku” i da prepoznamo nove potrebe,  oblasti rasta i prilike za razvoj. Naša pozicija nam omogućava da povežemo kvalitet iz različitih sektora i stvorimo prilagođena rešenja za prepoznate šanse.

Razvoj projekata

Čak i najbolja ideja je samo to – ideja. Zato pretvaramo kreativna rešenja u dobro artikulisane, održive projekte zasnovane na znanju, koji zaista stvaraju promene.

Fundraising

Naši dobro dizajnirani projektni predlozi mobilišu dugoročnu podršku najznačajnijih globalnih i lokalnih donatora. 

Stvaranje partnerstava

Naše aktivnosti, uvek definisane sa čitavim ekosistemom na umu, redovno inspirišu i druge njegove učesnike, koji prepoznaju to što radimo i pronalaze svoj interes da se aktivno uključe i daju svoj doprinos. 

Implementacija projekata

Posedujemo veštine, kapacitete i iskustvo da realizujemo kompleksne projekte koji stvaraju vrednost i donose stvarne promene.