Vesti

“Srbija Inovira” će kreirati prvi srpski inovacioni superklaster!


ICT Hub u saradnji sa USAID-om je pokrenuo projekat “Srbija inovira” koji će najpre mapirati polja inovacija u zemlji, a zatim oko onog sa najviše potencijala formirati prvi srpski superklaster– ekosistem koji će povezati izazove domaće privrede sa inovativnim rešenjima i tehnologijama koje razvijaju domaća akademska i startap zajednica.

Projekat “Srbija inovira” će aktivno raditi na stvaranju okruženja pogodnog za rast i razvoj inovacija, koji će ubrzati razvoj, stvaranje i širenje novih ekonomskih modela i modela saradnje. Cilj projekta je da se ojača privreda koja se zasniva na inovacijama i da se na taj način podstaknu dalji razvoj, konkurentnost i izvozni potencijali Srbije.

Projekat je zasnovan na ideji o kreiranju novih mogućnosti na osnovu modela kojim se podstiče održivi inovativni razvoj i ohrabruju lideri u ovoj industriji; u tradicionalnim kompanijama, malim i srednjim preduzećima (MSP), startapovima, akademskim i istraživačkim institucijama, da bliže sarađuju i inoviraju u okviru velikih projekata, kako bi se ubrzao rast u nekim od najperspektivnijih industrija u Srbiji i uticalo na jačanje privrede zemlje.

„U okviru ovog projekta doći će do sistemske promene, formiranja nove i sofisticirane proizvodnje, korišćenjem najnaprednijih metoda u kreiranju inovativnih proizvoda, što će postati izvor konkurentne prednosti Srbije na međunarodnom tržištu. Naš cilj jeste da se prepoznaju najperspektivniji domeni za inovacije u Srbiji i da se zahvaljujući tome omogući formiranje prvog srpskog superklastera u datoj oblasti. S obzirom da je ova metodologija dokazana i na svetskom nivou, ona predstavlja efikasnu platformu za promovisanje i podsticanje inovativnog razvoja, kreiranje okruženja za podsticanje inovacija kao i pružanje adekvatne institucionalne podrške i finansiranja.“, rekla je Aleksandra Popović, direktorka projekta Srbija Inovira, dodajući: „Na taj način će se povećati konkurentna prednost i potencijal, tako pokrećući čitavu privredu, otvarajući jedan novi svet mogućnosti.“

Projekat će mapirati polja inovacija u zemlji i sprovesti opsežna istraživanja kroz koja će identifikovati četiri konkurentna domena u kojima leži najveći potencijal u Srbiji. Potom će se u 4 odvojena pilot projekta za superklastere testirati njihov potencijal u stvarnom okruženju, i na kraju odabrati jedan domen u okviru kog će se sprovesti razvoj prvog srpskog superklastera.

Kroz ključna partnerstva sa investicionim grupama uključujući MSP, startapove, najvažnije lidere u industriji, investitore, akademske institucije, važne državne institucije i formiranjem venture capital fonda stvoriće se izvor za eksterno finansiranje pojedinačnih projekata koji će se osmisliti u superklasterima, te će na taj način inovativne kompanije dobiti pristup finansiranju.

U okviru tog sistema podrške, omogućiće se dalji pristup finansiranju za inovativne kompanije, a formiranjem fonda stvoriće se eksterni izvori finansiranja za specifične projekte koji nastanu u samom superklasteru. Projekat će takođe ulagati napore da se poboljša imidž srpskih proizvoda i privuku dodatne investicije kroz komunikaciju, edukaciju i promovisanje svrhe ove aktivnosti među svim zainteresovanim stranama.