Projekat

Srbija Inovira


Da bi Srbija postala konkurentnija, unapredila svoju tradicionalnu ekonomiju i stvorila prilike za nova radna mesta, potreban je ubrzan razvoj njene ekonomije zasnovane na znanju.

Za to je potrebno da odgovori na dva osnovna izazova:

  • nedovoljna institucionalna podrška i neadekvatan regulatorni okvir za razvoj inovativnih kompanija i inicijativa i
  • ograničen pristup izvorima finansiranja. 

Da odgovori na ove izazove, ekosistemu inovacija je potrebno angažovanje svih kapaciteta sa zajedničkim fokusom na jednom odabranom domenu (veštini, talentu ili industriji) koji ima potencijal da se razvije u kompetitivnu prednost. Da to i ostvarimo, počeli smo sa izgradnjom srpskog superklastera, koristeći globalno dokazane metodologije, s fokusom na jedan odabrani domen.

Ovaj petogodišnji projekat sprovodi ICT Hub sa partnerima: Centrom za istraživanja javnih politika i WM Equity partners. ICT Hub je zadužen za sve faze planiranja, organizaciju i koordinaciju svih aktivnosti, monitoring uticaja, izveštavanje i evaluaciju.

Mesto: SrbijaKljučne informacije:

Donator: USAID
Trajanje: 2021. –
Partneri: Centar za istraživanje javnih politika i WM Equity Partners
Veb stranica Posetite sajt