Politika privatnosti


U cilju ostvarivanja zaštite podataka o ličnost  vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Ova Politika privatnosti na transparentan i razumljiv način Vas informiše o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane ICT Hub doo Beograd, ulica Kralja Milana broj 10, MB: 20388307, kada obrađujemo vaše podatke o ličnosti u ulozi rukovaoca Vaših podatka o ličnosti (u daljem tekstu: ICT HUB i/ili “mi” „naš“ „nama“ „naše“ „naša“ „naši“ “svojim” i sve ostale lične i prisvojne zamenice koje se odnose na ICT HUB).

Ova Politika privatnosti pruža informacije o svim podacima koje prikupljamo o Vama, posebno imajući u vidu podatke koje prikupljamo kada pristupite našoj internet stranici icthub.rs.

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su ime ili identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jedno, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta (u daljem tekstu „PoL“). 

Zakonski okvir za uređenje zaštite podataka o ličnosti predstavlja Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

PoL u okviru ICT Hub doo se štite na osnovu Pravilnika o zaštiti podataka od ličnosti ICT Hub  od 15.03.2022 godine.

U slučaju da se na našoj internet stranici nalazi veza ka drugim internet stranicama, skrećemo Vam pažnju da nismo niti upoznati niti odgovorni za načine na koje lica koja upravljaju tim internet stranicama prikupljaju i obrađuju podatke o ličnosti, te s tim u vezi ne možemo snositi odgovornost za zaštitu Vaše privatnosti na tim internet stranicama.

Način prikupljanja PoL i pravni osnov za prikupljanje PoL


Sve informacije koje prikupljamo dobijamo direktno od Vas, kada pristupate internet stranici ICT Hub, kada:

 • popunjavate ili koristite bilo koji formular na sajtu (npr. “Kontakt”, prijava za “Newsletter” ili u “Postanite naš stanar”),
 • podnesete zahteva za dodatnim uslugama
 • se prijavljujete na konkurs
 • se prijavljujete za edukativne programe, webinare i događaje koji se organizuju u ICT Hub-u
 • kada nama dostavljate druge informacije na ovaj ili sličan način

Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a ICT Hub ih čuva na adekvatan način.

U skladu sa važećim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu PoL, možemo da obrađujemo Vaše PoL  po sledećim pravnim osnovima:

 • kada nam je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za realizaciju pravnih poslova u koje ulazite sa ICT Hub;
 • kada nam je obrada Vaših ličnih potrebna za ispunjenje određenih zakonskih obaveza );
 • kada za obradu Vaših podataka imamo legitiman interes, osim ukoliko su nad tim interesima pretežniji Vaši interesi ili osnovna prava i slobode;
 • kada ste nam za obradu Vaših ličnih podataka dali saglasnost za određenu svrhu obrade, pri čemu u svakom trenutku imate pravo da datu saglasnost povučete;

Obavezno je dostavljanje samo onih PoL koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza.

Dostavljanje PoL po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko se odlučite da nam ove podatke ne otkrijete, u određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da realizujemo potencijalni pravni posao u kojem biste Vi učestvovali.

Napominjemo da se svi navedeni pravni osnovi primenjuju u zavisnosti od svrhe za koju prikupljamo Vaše podatake, a o čemu ćemo Vas obavestiti u svakom konkretnom slučaju.

Podaci koji se prikupljaju

ICT Hub prikuplja nekoliko kategorija ličnih podataka, a u zavisnosti od konkretnog zahteva korisnika.

Kontaktiranjem ICT Hub – različite vrste upita ( email-om, telefonom, putem kontakt forme, putem društvenih mreža).

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama, kao i vrste upita možemo da prikupljamo Vaše podatke o imenu, prezimenu, broju telefona, adresi e-pošte, kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.

Svrha obrade: 

Prijavljujete za edukativne programe, webinare i događaje – radi obrade prijave i organizaciju takvih programa, webinara i događaja i blagovremenom obaveštavanja o toku događaja za koji ste prijavljeni

Newsletter – radi dobijanja redovnih mesečnih obaveštenja o aktivnostima ICT Hub-a;

Slanje upite za saradnju ili  kontaktiranje putem kontakt forme – radi potencijalne saradnje;

Popunjavanje kontakt forme “postanite naš stanar” - radi korišćenja usluga našeg coworking prostora kao stanar

Popunjavanje kontakt forme “rezervišite salu” - radi korišćenja usluga našeg coworking prostora za organizaciju događaja

 Pravni osnov za obradu: saglasnost lica na koje se podaci odnose;

Rok čuvanja: tokom pružanja usluga za koje se obrađuju podaci o ličnosti, kao i nakon tog perioda, a dok traju zakonske obaveza rukovaoca, a najkasnije do povlačenja saglasnosti ili do korišćenja prava na brisanje podataka o ličnosti.

Mere zaštite:

Podaci o ličnosti se čuvaju u bazi podataka kojoj ima pristup ograničeni broj lica, pri čemu se lozinke za pristup ovim bazama redovno ažuriraju. Lica koja pristupaju navedenim bazama podataka imaju posebnu obavezu čuvanja poslovne tajne u šta spadaju i podaci o ličnosti, pri čemu su sva lica koja pristupaju tim bazama podataka o ličnosti prošla obuku iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Iznošenje podataka u drugu državu ili međunarodnu organizaciju: ICT Hub ne iznosi podatke o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije.

Poseta internet stranici

Uz Vašu saglasnost, beležimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice icthub.rs, što uključuje sledeće:

 • Domen i IP adresa,
 • Vrstu browser-a i operativnog sistema pomoću kojeg je pristupljeno našem sajtu,
 • Vreme pristupa i dužinu posete,
 • Strane koje posećujete,
 • Ukoliko ste linkovali naš portal sa nekog drugog sajta, adresu tog sajta,
 • Ukoliko nam sami prosledite informacije.

ICT Hub obrađuje Vaše podatke prilikom posete internet stranice, prilikom korišćenja aplikacija i drugih platformi. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču Vašeg uređaja, kao i za statističke analize o korišćenju naših stranica, s ciljem da poboljšamo kvalitet naše usluge.

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

 • IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
 • datum i vreme pristupa,
 • ime i URL preuzete datoteke,
 • internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),
 • pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime Vašeg provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u svrhe:

 • obezbeđivanja uspostavljanja nesmetane veze,
 • obezbeđivanja komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije,
 • procene bezbednosti i stabilnosti sistema.

Pravni osnov za obradu IP adrese je salgasnost lica na koji se podaci odnose. Saglasnost je u formi obaveštenja o korišćenju „kolačića“ ili „cookies“. Prilikom svake posete Internet stranice imaćete mogućnost da odbijete saglasnost na koji način vaši lični podaci neće biti obrađivani, a kojom prilikom vam može biti uskraćena mogućnost za pristupanje Internet stranici. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno, a zatim se automatski brišu.

DRUGI VID OBRADE

Korišćenje kolačića

Http cookies (u daljem tekstu: „kolačići“) su informacije koje se sakupljaju na osnovu pristupne tačke vezivanja – IP adrese korisnika servisa i koje služe ICT Hub da prilagodi sadržaj servisa ili usluga informacionog društva (u daljem tekstu: servis i usluge informacionog društva mogu biti jedinstveno označene kao servis) prema pristupnim tačkama vezivanja, odnosno IP adresama.

„Kolačići“ su tekstualne datoteke, koje se čuvaju na računaru korisnika koji putem IP adrese, odnosno tačke vezivanja, pristupa servisu. Nakon prihvatanja „kolačića“, prilikom pristupa servisu, „kolačići“ se koriste radi prilagođavanja sadržaja koji takav servis nudi.

Korisnik koji ne želi da koristi „kolačiće“ može to sprečiti prilikom pristupa servisu. U tom slučaju, određeni sadržaji servisa mogu biti nedostupni ili delimično dostupni.

Kolačići koje koristimo:

Neophodni kolačići

Neophodni kolačići pomažu da internet stranica bude funkcionalna, tako što omogućavaju osnovne funkcije poput navigacije na stranici i pristup bezbednim oblastima internet stranice. Bez ovih kolačića, internet stranica neće moći da funkcioniše ispravno.

Kolačići performansi 

Kolačići performansi nam omogućavaju da pratimo posete naše internet stranice, kako bismo merili i unapredili performanse. Oni nam pomažu da znamo koje stranice su najviše i najmanje posećene i da pratimo kako se posetioci kreću na našoj internet stranici. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirane i samim tim anonimne. 

Kolačići podešavanja

Kolačići podešavanja omogućavaju internet stranici da zapamti informaciju koja menja način na koji se internet stranica ponaša ili izgleda, kao što su jezička ili geografska podešavanja korisnika.

Marketing kolačići

Marketing kolačići se koriste za praćenje posetilaca internet stranice. Služe za potonje prikazivanje relevantnih i odgovarajućih reklamnih sadržaja prilagođenih pojedinačnim korisnicima, čime se ostvaruje veća vrednost za spoljne (treća lica) oglašivače i izdavače.

Postoje različite vrste kolačića:

Kolačići sesije se privremeno čuvaju na tvom računaru kada posetiš našu veb lokaciju i uklanjaju se čim zatvoriš pretraživač.

Trajni kolačići ostaju na računaru dok ih ne ukloniš ili dok im ne istekne unapred definisani period čuvanja.

Kolačići prve strane - postavlja ih ICT Hub na tvoj računar kada pregledaš našu internet stranicu.

Kolačići trećih strana su kolačići postavljeni na ICT Hub internet stranicu od strane partnerskih sajtova za oglašavanje, a koriste se za prikupljanje informacija u cilju reklamiranja i plasiranja prilagođenog sadržaja, kao i za veb statistiku. Ovi kolačići omogućavaju uvid u tvoja interesovanja prilikom pretraživanja ICT Hub internet stranice, i moguće je blokirati ih. Oni ne pohranjuju direktno lične podatke, ali rade tako što jedinstveno identifikuju tvoj pretraživač i uređaj.

Gugl analitika

Za potrebe prilagođavanja naše internet stranice, koristimo Google Analytics - uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. ("Gugl"). Pored navedenih kolačića, koristimo i Google alate - Google analitiku (Google Analytics), Google Tag Manager, Google Ads (za marketinško praćenje konverzije). Google analitika je veb-servis za analizu, napravljen od strane kompanije Google, koji se koristi za praćenje i obaveštavanje o posetama na Internet prezentacijama. Google koristi prikupljene podatke da prati i nadgleda korišćenje naše internet stranice.

U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o Vašem korišćenju ove internet stranice:

 • tip/verzija pretraživača,
 • operativni sistem koji se koristi,
 • referrer URL (prethodno posećena stranica),
 • „hostname“ računara sa kog se pristupa (IP adresa),
 • vreme upita servera.

Podaci se koriste za informacije o proceni korišćenja naših internet stranica od strane posetioca i za prikupljanje statističkih izveštaja o aktivnostima na internet stranici. IP adrese su anonimizovane, tako da nije moguće utvrditi identitet . Ni pod kojim uslovima Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Gugla.

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Gugl Analitikom potražite na internet stranici Gugl Analitike.

Prava lica na koja se podaci odnose

Kada se podaci o ličnosti prikupljaju od vas, ICT Hub Vam u svakom trenutku može pružiti sledeće informacije o:

 • identitetu i kontakt podacima rukovaoca, kao i njegovog predstetavnika, ako je on određen;
 • kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako je ono određeno;
 • svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu;
 • postojanju legitimnog interesa rukovaoca ili treće strane, ako se obrada vrši na osnovu obrade koja je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice;
 • primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako oni postoje;
 • roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje.

Vi, kao lice na koga se podaci odnose imate pravo da:

 • od rukovaoca zahtevate pristup, ispravka ili brisanje  podataka o ličnosti, odnosno pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, kao  i pravo na prenosivost podataka;
 • opozovete pristanak  u bilo koje vreme s tim da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu pristanka lica na koje se podaci o ličnosti odnose za jednu ili više posebno određenih svrha ili se vrši obrada posebnih vrsta podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose ,a koje je dalo izričit pristanak za obradu za jednu ili više svrha;
 • podnesete pritužba Povereniku,
 • dobijete informaciju o tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju;
 • dobijete informaciju o postojanju automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje i svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose.

Za korišćenje vaših prava, kao i za dodatna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete koristiti sledeću adresu elektronske pošte: info@icthub.rs.

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana  15.04.2022 godine.

Ova Politika privatnosti je napisan na srpskom i engleskom jeziku i u slučaju nesporazuma u tumačenju njegovih odredbi srpska verzija  se ima tumačiti kao merodavna verzija.

 ICT Hub zadržava pravo da vrši izmene i dopune ove Politike privatnosti. Sve izmene i dopune će biti objavljivane na sledećem hiperlinku https://icthub.rs/privacypolicy.