Blog

Inoviranje u vreme krize - trošak koji ne možemo da priuštimo ili prilika da bitne ishode stavimo u fokus?


“You cannot overtake 15 cars in sunny weather, but you can when it’s raining". Ovo nije rekao  neki korporativni strateg o krizi i odnosu prema prilikama za rast u sve nepovoljnijim uslovima poslovanja, već legendarni vozač Formule 1, Ayrton Senna.

Inovirati pametno i uz postizanje željenih ishoda teško je i u odličnim ekonomskim uslovima. To je uvek čin balansiranja, a za balansiranje između tradicionalnog i novog, poznatog i nepoznatog, internog i eksternog, dela "protiv" ostatka organizacije nema pravog recepta. Potrebno je vreme i, iskreno, nije jednostavno.

Poučeni lekcijama COVID-19 krize koja je za nama, a na pomolu nove ekonomske krize ubrzane početkom oružanih sukoba u Ukrajini, korporativnim liderima nudimo nekoliko kratkih saveta o inoviranju u uslovima krize:

  • Sada je više nego ikada ranije važno da jasnije definišete strateške oblasti i teme u kojima želite da inovirate. Zašto biste trošili novac za razvoj ideja koje se ionako nisu pokazale kao  bitne za postizanje željenih rezultata i ciljeva?
  • Ako već morate da smanjujete budžete za inovacije, fokusirajte sredstva na bitne teme -  nekoliko njih, ne na sve - a za to je neophodno da ste dobro uradili posao kod tačke 1.
  • Sasvim je u redu da u uslovima krize napravite pauzu i promislite šta su prioriteti kompanije i šta su prioriteti za inovacije.
  • Ukoliko ste razvili bar nekakav sistem i "mišiće" za inoviranje, nastavite dalje da radite na tome, šteta je da stajete sada. Ukoliko niste, uradite procenu kako stojite sa kapacitetima i sposobnostima za inoviranje, te promislite od čega prvo da krenete i kada će za to biti povoljan trenutak.
  • Počnite snažnije da razvijate mišiće za inoviranje koji rezultate mogu da donesu brže, uz partnerska znanja i iskustva, u saradnji sa eksternim inovacionim ekosistemom. Sasvim je u redu da napore koji su sporiji i transformativnijeg karaktera sačuvate za bolja vremena.

Prema rečima velikog britanskog državnika Vinstona Čerčila, loše je ako dopustimo da propadne "dobra" kriza, a ne iskoristimo priliku da uložimo kvalitetan napor oko prilika koje donosi.

Ukoliko su vaši organizacioni prioriteti posvećeni dugoročnom razmišljanju i stvaranju vrednosti, ako je inovacija jedan od ključnih stubova vaše poslovne strategije, ukoliko posedujete snažan tim koji se posvećeno bavi inovacijama i budućim rastom uz podršku top menadžmenta, čini se da su kritični faktori uspeha inovacije u doba krize već tu.

Za još bolje postizanje efekata programa za inovacije sada je presudna prioritizacija - sagledajte da li i koliko morate ograničiti resurse, na šta je bitno da ih potrošite, kao i na koje programe je pametnije fokusirati se u doba krize.