Blog

Inovacija kroz partnerstvo: saveti koji donose uspeh


U današnjem poslovnom pejzažu, saradnja između startapa i korporacija postaje neminovnost. Ova simbioza, između inovativnih startapa s jedne i velikih poslovnih sistema s druge strane, donosi brojne benefite globalnoj ekonomiji.

Jedan inspirativan primer takve saradnje, na svetskom nivou, je partnerstvo između automobilskog giganta BMW-a i startap kompanije Zendrive. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji za analizu vožnje, koju je proizveo ovaj startap, BMW je unapredio sigurnost u svojim vozilima. Na taj način je BMW korišćenjem inovativne tehnologije poboljšao korisničko iskustvo vozača, a Zendrive je dobio priliku da primeni svoje ideje u realnom svetu.

Saradnja između startapa i korporacija je sve učestalija a za to postoji jedan ključan razlog. Startapi s svoje strane donose tehnološku ekspertizu koja može da napravi revoluciju u određenoj industriji. Dok na drugoj strani, korporacije imaju iskustvo, resurse i distributivne kanale za dalji rast kompanije.

Imajući ovo u vidu, prošle godine smo počeli sa organizacijom Start Me Up - događaja na kome startapi i korporacije uspostavljaju kontakt i potencijalnu buduću saradnju, a uskoro se ponovo družimo na trećem po redu ove godine i to već 27. septembra u ICT Hub-u

Da bi pomogli startapima da se što bolje pripreme za predstavljanje kompanijama, pitali smo Dejana Tonića, saradnika u EBRD-u, angažovanog na Star Venture Balkans programu za par saveta posebno ako se uzme u obzir da je on stalno u kontaktu sa novim, inovativnim timovima širom regiona.


1. Možete li nam reći nešto više o podršci koju pružate startapima kroz vaš program, objasnite koji su glavni ciljevi i kakve benefite startapi mogu očekivati?

Dejan Tonić: Program Evropske banke za obnovu i razvoj tzv. Star Venture osmišljen je tako da identifikuje i podrži razvoj startapa koji su u ranim fazama svojih životnih ciklusa a imaju veliki potencijal za rast na lokalnom, regionalnom i globalnom tržištu.

Uz uključivanje svetski priznatih eksperata, mentora, lokalnih konsultanata, pomaže se startapima da taj potencijal razviju, ubrzaju svoj rast i internacionalizuju se. Po uključivanju startapa u program, sprovode se radionice biznis dijagnostike sa Cambridge University Institute for Manufacturing (IfM).

Ove radionice rezultiraju akcionim planovima sa projektima koji se potom sprovode sa odabranim lokalnim ili međunarodnim ekspertima. Paralelno sa tim procesom, polaznici programa učestvuju u mentorskoj platformi kroz koju imaju mogućnost saradnje sa priznatim poslovnim liderima iz Kalifornije, Zapadne Evrope, Skandinavije i regiona Zapadnog Balkana.

Ključni benefiti koje startapi prepoznaju u učešću u programu se odnose na internacionalizaciju njihovog poslovanja. Zatim, pristup različitim modalitetima finansiranja, dobijanje konkretne i direktne podrške u razvoju poslovanja, kao i umrežavanje sa svetski priznatim ekspertskim i investicionim krugovima.

U toku je poziv za šestu generaciju Star Venture scaling programa polaznika, a rok za prijave je 20. septembar 2023. godine.

2. Pristupaju vam mnogi, ali samo neki ostvaruju saradnju. Koje su to ključne vrednosti ili karakteristike koje tražite kod startapa kada razmatrate njihovu prijavu ili potencijal za saradnju? 

Dejan Tonić: Program nastoji da privuče inovativne startape iz regiona Zapadnog Balkana sa velikim potencijalom za brzi rast i širenje poslovanja na globalnom nivou i privlačenje finansija.

U program skaliranja se biraju registrovana privatna preduzeća koja imaju dokazano inovativno rešenje zasnovano na tehnologiji ili inovativni poslovni model, poseduju jaku konkurentsku prednost, kao i značajnu tendeciju rasta prihoda u prvim godinama poslovanja.

Takođe, očekujemo da startapi imaju fokus i uspeju da predstave:

  • Inovativno rešenje (šta je inovacija, šta se nudi i za koga),

  • Identifikovanu priliku (potencijal tržišta za tu inovaciju, u smislu obima, mogućnosti, rasta, konkurencije, itd.), 

  • Prilagodljivost proizvoda tržištu (kako ponuđeno rešenje odgovara identifikovanoj mogućnosti na tržištu, koji su to atributi koji zadovoljavaju potrebe tržišta,  konkurentska prednost relevantna za direktnu konkurenciju),

  • Poslovni model (kako startap predlaže da iskoristi tu priliku, kako se planira prodaja i privlačenje kupaca, kako se vidi plasman na međunarodno tržište),

  • Poznate izazove rasta (koji su to ključni trenutni i budući izazovi na putu ka  uspehu) i 

  • Investicioni slučaj (zašto baš ta inovacija predstavlja dobru priliku za ulaganje, šta startap traži u ovoj fazi razvoja (podrška, finansiranje, savetovanje, itd.).  

Dalje, veoma nam je važno da prepoznamo osnivače i tim koji je spreman da se posveti učešću u programu koji traje oko 18 meseci. Oni treba da prihvate i na najbolji način iskoriste sve što saradnja sa velikom međunarodnom finansijskom institucijom, kakva je Evropska banka za obnovu i razvoj, nosi.

Na kraju, važno nam je da dobro odaberemo one koji se pridružuju Star Venture porodici i najbolje doprinose postojećem portfoliju. Takođe nam je bitno da startapi imaju iste ključne vrednosti kao i Banka, u smislu svest o važnosti zelenih, socijalnih tema i inkluzije.

3. Kako bi startapi mogli da se pripreme a da bi ostvarili najbolji mogući utisak - šta su po vama najčešće greške koje prave kada vam se predstavljaju? Šta je za vas "showstopper"?

Dejan Tonić: Veoma je važno da i sami startapi, odnosno njihovi osnivači, prepoznaju dobar momenat za prijavljivanje i ulazak u naš program. Celokupni sadržaj, dinamika i angažovani resursi programa su zapravo osmišljeni za biznise koji su izašli iz svoje idejne faze razvoja.

To su startapi koji su već pronašli mesto na tržištu i koji su prepoznati od strane različitih institucionanih i investicionih krugova. Oni se sada nalaze na prekretnici ka svom pohodu na svetsku scenu i privlačenju novih rundi investicija.

Startapi koji su previše fokusirani na razvoj svog proizvoda i/ili usluge- a da pritom ne poseduju kapacitet da sagledaju svoje poslovanje sa aspekta izlaska na tržište i na taj način da prvo validiraju, a zatim i valorizuju svoju inovaciju- se uglavnom upućuju na neke druge, za takve biznise prilagođene, programe i pozive.

Veoma nam znače preporuke koje dobijamo od partnerskih akceleratora, specijalizovanih programa podrške i ekspertskih krugova sa kojima sarađujemo.

4. Koje su to neke uspešne priče ili lekcije naučene iz prethodnih iskustava sa startapima a koje su oblikovale vašu trenutnu inicijativu?

Dejan Tonić: Zapravo, velika većina startapa koji se trenutno nalaze u našem portfoliu na izvestan način i u izvesnoj meri predstavljaju uspešne priče. Bez toga da izdavajamo pojedine od njih, možda je bolje pomenuti neke ključne momente uspeha u razvoju startapa iz našeg portfolija: dobijanje finansiranja od strane priznatih VC fondova; uspešan izlazak na nova/svetska tržišta; uspostavljanje saradnje sa korporacijama;  pokretanje donošenja bitnih regulativa za razvoj inovacija i pionirski poduhvati da se novouspostavljenje regulative primene u praksi.

Vremenom smo razvili ozbiljnu mrežu partnerstva u regionu i zajedničkim radom sa donatorskim, ekspertskim i institucionialnim mehanizmima nastojimo da što više takvih uspešnih priča napravimo.

Program Star Venture pokrenut je na Zapadnom Balkanu još 2019. godine. Od tada, uspostavili smo saradnju sa odabranim regionalnim akceleratorima i primenili lokalnu savetodavnu podršku za unapređenje ekosistema.

Do sada smo kroz program direktno podržali 39 startap kompanija sa visokim potencijalom i 18 regionalnih partnerskih akceleratora, kao i preko 500 startapa u regionu je dobilo podršku kroz treninge, obuke, umrežavanje.

Program vodi EBRD, a zajedno ga finansira Luksemburg kroz EBRD Small Business Impact Fund i EU – Fond za razvoj preduzeća i inovacije na zapadnom Balkanu (EDIF). Podrška donatora je itekako značajna, jer je i potvrda da jak potencijal inovativnosti postoji i da se najbolje može razviti samo uz građenje jakih partnerstava na svim nivoima.

Prepoznavanje međusobnih potencijala donosi uspešnu saradnju startapima i kompanijama

Prvi korak, koji startapi mogu da naprave na putu ka uspešnoj saradnji sa velikim korporacijama ili finansijskim institucijama poput EBRD-a, je učešće na Start Me Up događaju. Ovakvi događaji otvaraju nove perspektive startapima i korporacijama i podstiče ih da prepoznaju međusobne potencijale koji mogu dovesti do saradnje. Baš kao što je naš sagovornik nagalasio - važno je da timovi prepoznaju potencijal saradnje i na najbolji način iskoriste sve što im se nudi u okviru programa.

Ali, pored toga, kako Dejan kaže, važno je i prepoznati pravi trenutak za ulazak u program. U zavisnosti od toga u kojoj se fazi startap nalazi, on bira i program podrške. EBRD pomaže startapima koji su izašli iz idejne faze razvoja, dok brojni drugi programi pomažu startapima u drugim fazama razvoja.

Na kraju mora doći i do poklapanja vrednosnog sistema startapa i korporacija kako bi došlo do saradnje. Evropska banka za obnovu i razvoj na vrh liste prioriteta stavlja vrednosti poput inkluzije, socijalnih prava i važnosti ekoloških tema.