Startap aktivnosti

ICT Hub u okviru projekta „Pravda za sve“ traži eksperte za sprovođenje aktivnosti: Organizacija događaja u okviru programa “Inovacije u Pravosuđu”

ICT HubAutor: ICT Hub


Javni poziv za ponuđače

ICT Hub u okviru projekta „Pravda za sve“ traži eksperte za sprovođenje aktivnosti: Organizacija događaja u okviru programa “Inovacije u Pravosuđu".


O projektu

USAID-ov projekat "Pravda za sve" je petogodišnji projekat osmišljen da pomogne Vladi Republike Srbije da reši pravne probleme građana i olakša im pristup pravdi kroz osnaživanje pravosudnog sistema i njegovih nosilaca i ostvarivanje zagarantovane vladavine prava. Projekat "Pravda za sve" osnažiće građane Srbije da bolje upoznaju i služe se pravom i svoji pravima kroz uspostavljanje partnerskog odnosa između aktera u pravosuđu i lokalnih zajednica kako bi zajedno došli do inovativnih pristupa i rešenja za pravne probleme te unapređenja pravnih usluga.

ICT Hub ima ulogu partnera na projektu "Pravda za sve" i zadužen je za grupu aktivnosti koje se odnose na:

 • Unapređivanje iskustva ljudi prilikom pristupa pravnim uslugama

 • Formiranje mreža inovacija za lakše otkrivanje i rešavanje problema u pristupu pravdi

 • Podsticanje uključivanja zajednice u rešavanje problema radi identifikacije izvodljivih rešenja. Ove aktivnosti se sprovode kroz organizovanje hackathon-a, Ideation program-a, razvoja alata za e-pravosuđe kroz klikabilne prototipove, uspostavljanje programa inkubacije itd.

Ovaj javni poziv je namenjen pronalaženju stručnjaka koji će biti zaduženi za organizaciju Ideaton događaja u okviru programa "Inovacije u Pravosuđu". Tražimo pružaoca usluga koji će sprovesti kvalitetan događaj koji je u skladu sa ciljevima programa ‘Inovacije u Pravosuđu’. Idealan kandidat će demonstrirati stručnost u organizaciji događaja, efikasne strateške komunikacije i logistike.

Uslovi prijave

ICT Hub će izabrati predlog sa najboljim odnosom cene i kvaliteta, kao i na osnovu stručnosti eksperta, koji treba da bude u skladu sa zahtevima poziva. Da biste se prijavili, dostavite svoju ponudu sa sledećim podacima:

 • Pošaljite nam CV stručnjaka angažovanog na projektu, zajedno sa portfoliom prethodnih iskustva.

 • Ponudu sa cenom usluge istraživanja koja odgovara zahtevima u javnog poziva

Rokovi:

 • Rok za podnošenje predloga je 6. jun
 • Izabrani ekperti obavešteni do 7. juna
 • Događaj realizovan do 30. juna

Ponude i sva pitanja šaljite na sledeću email adresu: olga.arsenovic@icthub.rs.

Više informacija o javnom pozivu i drugim zahtevima pronađite u dokumentu u prilogu. 
Request for Proposals

ICT Hub, within the framework of the "Justice for All" project, is seeking experts to carry out activities: Justice Innovation Program event organization


About the Project

The USAID "Justice for All" project is a five-year initiative designed to assist the Government of the Republic of Serbia in addressing legal issues citizens face and facilitating their access to justice through strengthening the judicial system and its stakeholders and achieving the guaranteed rule of law.

The "Justice for All" project will empower Serbian citizens to understand better and utilize the law and their rights by establishing a partnership between judicial actors and local communities to develop innovative approaches and solutions to legal problems, thereby improving legal services.

ICT Hub is an implementation partner for program components dedicated to justice innovation.

As a partner on the "Justice for All" project, ICT Hub is tasked with activities related to:

Enhancing people's experiences when accessing legal services

● Forming innovation networks to facilitate problem identification and resolution in accessing justice

Encouraging community involvement in problem-solving to identify feasible solutions. These activities are carried out by organizing ideation programs, developing tools for e-justice through clickable prototypes, setting up incubation programs, etc.

The Request for Proposal (RFP) is intended to find experts to organize and manage the Ideaathon event within the Justice Innovation Program. It seeks a service provider capable of delivering a high-quality, engaging event that aligns with the project's goals. The successful candidate will demonstrate expertise in event organization, effective communication strategies, and logistical execution.


Submission requirements:

ICT Hub will select the proposal with the best price-to-quality ratio and the applicant's expertise, which should align with the call's requirements.

To apply for the role of a researcher, please submit your offer with the following information:

 • Send us the CV of the leading expert engaged in the project, along with a portfolio demonstrating previous experiences.

 • An offer including the price for the research as described in the public request for proposal

Deadlines:

 • Submit your offers by June 6th
 • Selected experts informed by June 7th
 • The final event will be organized by June 30th


The deadline for submitting proposals is June 10th, 2024.

Please send your offers and any questions to the following email address: olga.arsenovic@icthub.rs.

Please refer to the attached "Request for Proposal" document for additional information.