Vesti

AHK i SME HUB potpisali Memorandum o saradnji


Nemačko-srpska privredna komora (AHK) i SME HUB formalizovali su partnerstvo potpisivanjem Memoranduma o saradnji, sa fokusom na unapređenju malih i srednjih preduzeća (MSP) u Srbiji. Ova saradnja ima za cilj da aktivno doprinese unapređenju sektora malih i srednjih preduzeća, posebno kroz programe podrške usmerene na povezivanje domaćih preduzeća sa velikim domaćim i multinacionalnim kompanijama.

Memorandum precizira ključne oblasti saradnje, posebno kroz edukaciju tržišta, promociju programa, ali i kroz aktivno učešće u relevantnim događajima vezanim za sektor malih i srednjih preduzeća. AHK i SME HUB će zajednički će pružati dodatnu ekspertizu malim i srednjim preduzećima, vezano za sticanje neophodnih kvalifikacija neophodnih za uspešnu saradnju sa multinacionalnim kompanijama.

Potpisnici memoranduma će sprovoditi programe sa posebnim naglaskom na programe lanaca dobavljača, a sve u cilju podizanja svesti domaćim preduzećima o svim prednostima učestvovanja u ovakvim programima.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji, AHK i SME HUB jasno pokazuju posvećenost unapređenju poslovnog okruženja u Srbiji, kao i jačanju veza između srpskih firmi i multinacionalnih kompanija. Ovaj značajan korak predstavlja zajednički napor ka unapređenju poslovanja i prosperitetu malih i srednjih preduzeća, postavljajući temelje za dugoročni ekonomski rast u zemlji.