Testiranje poslovnih ideja

Testiranje poslovnih ideja

… otvara mogućnost da postanete istinski šampioni inovacija.


→ Mapiranje pretpostavki i postavka hipoteza

→ Dizajniranje i sprovođenje eksperimenata

→ Prototipiranje, testiranje i učenje kroz iteracije

Pomažemo vam da:

01

Testirate

… nove inkrementalne ili disruptivne poslovne ideje u 12-16 nedelja, učeći kroz sprovođenje eksperimenata.

02

Prikupljate

… uvide sa terena i dokaze koji mogu da potvrde poželjnost, održivost i isplativost poslovne ideje, posmatrajući ponašanje korisnika.

03

Obezbedite

… direktnu podršku naših eksperata za svoje inovacione timove.

04

Proširite

… novi način razmišljanja fokusiran na testiranje kroz celu organizaciju, kako biste vrednost isporučivali efikasnije i efektivnije.

Ostale usluge

Uvedite inovacije u svoje poslovanje.

Otkrijte i dizajnirajte poslovnu budućnost kakvu želite da vidite.

SAZNAJ VIŠE