Želite da saznate više o našem načinu rada i onome što nas inspiriše?

Pronađite motivaciju u studijama slučaja i člancima koji se bave upravljanjem inovacijama, poslovnim dizajnom i izgradnjom inovacionih kapaciteta, da biste stekli bolji uvid u to kakva bi mogla biti budućnost vašeg poslovanja.