Završen drugi ciklus radionica digitalne transformacije

ICT Hub je, u drugoj polovini 2018. godine, organizovao drugi ciklus radionica digitalne transformacije u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu, Kraljevu, Čačku i Nišu. Kao i u prethodnom ciklusu, radionice digitalne transforamcije je držao eksterni konsultant ICT Hub-a Senad Kulenović. Kao novina u drugom ciklusu projekta “Igralište Inovacija”, predstavili smo radionice na temu digitalnog marketinga koje je držala projektni koordinator ICT Hub-a Jelena Nenadić Mihajlović iz ICT Hub-a. Fokus prvog ciklusa je bio na upoznavanju šire zajednice sa temom transformacije poslovanja i sveobuhvatne digitalizacije društva, dok smo se u drugom ciklusu usresredili na različite industrije i kako primena inovativnih rešenja utiče na organizacije, poslovanje i ljude. Tako je, kao novi format, iz ugla transformacije HR funkcije i izazovima i prilikama u digitalnom dobu održana radionica prilagođena sektoru ljudskih resursa.

Na radionicama, prisutni su imali priliku da vide zašto je digitalna transformacija postala neophodan korak za svaku kompaniju koja želi da osigura ili ostvari konkurentnost na tržištu na kom se kontantno menjaju potrebe i navike kupaca, ali i način na koji ostvarujemo konekciju sa njima. Nema industrije koja nije zahvaćena ovom promenom, u većoj ili u manjoj meri, a promene su iz godine u godinu sve brže. Kompanije koje se prilagode ovim promenama, imaće daleko veće šanse za opstanak na tržištu.

Lanac vrednosti današnjice počinje i završava se sa potrošačem, nasuprot nekadašnjim poslovnim procesima koji su se kompletno odigravali unutar same kompanije. Dobro postavljen proces transformacije kao ishod ima nove usluge, proizvode i poslovne modele, pa čak i nove kompanije i organizacije. Međutim, nije lako postaviti proces, koji iziskuje uključenost svih sektora i pojedinaca, kao i promenu kulture organizacije.

ICT hub podržava domaće kompanije na njihovom putu digitalne transformacije kao i u kreiranju i implementaciji digitalnih strategija. Cilj radionica koje organizujemo jeste poboljšanje konkurentnosti domaćih kompanija. Kroz radionice predstavnici maliih i srednjih preduzeća imali su priliku da se upoznaju sa konceptom digitalne transformacije, njenim uticajem na poslovanje, pokretačima i oblastima na koje se treba fokusirati kada je reč o upravljanju inicijativama za digitalnu transformaciju kompanija.

Kroz radionice Senada Kulenovića, polaznici su imali priliku da se upoznaju sa 3 ključne dimenzije digitalne transformacije: ljudi i procesi, informacija i infrastrutkura, dok je prvi korak korisničko iskustvo i uticaj korisnika na procese poslovanja, bez obzira na veličinu firme.

“Korisničko iskustvo je važno zato što većina kompanija funkcioniše iz perspektive postojećeg poslovnog modela u kome se osećaju prijatno, poznaju ga jer su sa njim radili i napravili uspeh. Mi ovde ne govorimo o firmama koje su neuspešne, da se razumemo. Svaka kompanija koja ima nekoliko zaposlenih nije nastala sama od sebe, neko se mučio da je stvori. Ali vi kada imate organizaciju, bilo sa 3, 5, 50 ili 500 ljudi, vi imate nekakve normalne poslovne prakse i istine koje niko ne ispituje, troškove koji su oduvek tu, pa zašto bi ih ponovo menjali, ako ste već pokušali 100 puta. Dok god gledate iz paradigme postojećeg modela upravljanja, vi ustvari imate neku vrstu kompanijskog slepila, samo vidite jedan pravac i vidite set informacija. Ali kada pitate korisnika šta želi, vi se iznenadite. Vi njemu nudite da kupi krompir, a on bi hteo da kupi čips! Možda želi istu stvar, ali u nekom drugom formatu, na drugačiji način, kroz druge kanale. Možda ne želi da kod vas kupuje samo u radnjama, možda želi da kupuje putem interneta, možda želi korisničku podršku putem društvenih mreža, a ne samo putem telefona”, izjavio je Senad i podstakao sve prisutne da razgovaraju sa korisnicima svojih proizvoda ili usluga, jer će im mnogo pomoći kada sagledaju njihovu perspektivu, “Šta je važnije: moja slika o tome šta bi korisnici hteli i kako svet treba da izgleda ili je važnije šta korisnici žele? Ako ono što korisnici žele prihvatimo kao srce poslovnog modela, onda ćemo moći da menjamo i postojeće prakse iz kojih ćemo se teško izvući. I ljudi i organizacije su robovi navika, a korisničko iskustvo i perspektiva korisničkog putovanja nam daje svežiji pogled na moderno tržište.”

Na radionicama čija je tema bila online marketing, Jelena Nenadić Mihajlović je govorila o trendovima i budućnosti razvoja digitalnog marketinga, o različitim strategijama za poboljšanje online prisustva kompanija ali i stvaranju personalizovanog odnosa sa ciljnom publikom kroz primenu digitalnih alata. Kako bi došli do korisnika, kompanije su prisutnije na sve većem broju online kanala pa se tako javlja i očekivanje korisnika da doživi usaglašeno, sofisticirano, omni-kanalno iskustvo sa brendom kroz sve interaktivne tačke i na svim kanalima.

O predavačima

Senad Kulenović ima više od 17 godina iskustva u prodaji i marketingu. 2017. godine osnovao je svoju kompaniju, Digitalni nomad, i od osnivanja kompanije uspešno je radio na kreiranju i implementaciji strategije digitalne transformacije u nekoliko industrija, uključujući, farmaciju, ICT i unutar kompanija koje posluju u konfekcijskoj/tekstilnoj industriji u Hrvatskoj, Austriji i Srbiji. Osim toga, g. Kulenović je eksterni konsultant za digitalnu transformaciju u kompaniji ICT Hub, u Beogradu.

Jelena Nenadić Mihajlović je projektni koordinator u ICT Hub-u i ima skoro decenijsko agencijsko i freelance iskustvo u marketingu na društvenim mrežama, content makretingu i kreiranju brend imidža. Pre nego što se pridružila ICT Hub timu, Jelena je bila suosnivač i direktor marketinga srpskog startapa Sport.Fund, a takođe je radila i u internet marketing agencijama.

ICT Hub u saradnji sa svojim partnerima organizuje radionice digitalne transformacije u sklopu projekta „Playground of Innovation” koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID). Tokom dvogodišnjeg programa, ICT Hub će organizovati nekoliko ciklusa radionica širom Srbije sa ciljem da podstakne kompanije na digitalni, holistički način razmišljanja.

Šta radimo

We like exceptional people, projects that can scale to beyond, and mindsets imprinted with technology.

Za dodatne informacije
kontaktiraj nas: