Korporacija preduzetničkog duha: Intervju sa Dariom Bartolovićem

Velikim organizacijama može biti veoma teško da budu inovativne i brze u donošenju odluka koje su u skladu sa aktuelnim tehnološkim trendovima. Međutim, šta ako je vaša organizacija ta koja se trudi da implementira tehnološke trendove, ne samo u svoje interno poslovanje, već i u proizvode? U vremenu kada se tehnologija veoma brzo menja, kako jedna ovakva kompanija inovira i opstaje na tržištu? Na ovu temu smo razgovarali sa Dariom Bartolović, marketing direktorokm kompanije Schneider Electric za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Saznajte na koji način kompanija Schneider Electric primenjuje tehnologije poput Internet of Thins (IoT), kao i koja su to rešenja koja su već kreirali.

ICT Hub: Kompanija Schneider Electric je globalni specijalista za upravljanje energijom i automatizaciju. Kako bi svojim klijentima pružila inovativna rešenja, mora imati i inovativnu kulturu zaposlenih. Na koji način podstičete interno preduzetništvo kod Vaših zaposlenih?

Dario: Schneider Electric jeste korporacija i kao takva ima definisanu strategiju i način rada. Ipak, Schneider je poznat po tome da je firma koja itekako uvažava lokalne specifičnosti, zaista se bavi zaposlenima i podržava preduzetništvo. Kada govorimo o preduzetništvu, možemo ga posmatrati na dva načina. U prvu grupu bi spadale inicijative zaposlenih za poboljšanje internih procesa i načina rada. Takođe, jednom godišnje se obavlja anketa sa svim zaposlenima na temu angažovanosti i zadovoljstva i obavljajuju se korektivne akcije čiji su lideri upravo zaposleni koji nisu članovi menadžment tima.

Kada su u pitanju preduzetničke inicijative usmerene ka tržištu, jedna od vrednosti Schneider Electric-a je “Act as owners” i ovaj pristup se gaji u korporativnoj kulturi već godinama i poznat je svim zaposlenima.

ICT Hub: Nekada je velikim organizacijama teško da budu uvek inovativne, pa biraju saradnju sa malim firmama i startapima, kako bi zajedničkim snagama lansirali proizvode koji su u skladu sa potrebama tržišta. Na koji način posmatrate ovakvu saradnju i da li imate neki primer iz sopstvenog poslovanja koji biste istakli?

Dario: U Srbiji i Crnoj Gori naša firma prodaju obavlja kroz niz različitih partnera, uključujući i licencne partnere. U Srbiji se proizvode srednjenaponska postrojenja Schneider Electric-a, kasetni razvodi niskog napona i još neki programi iz našeg portfolija. Takođe, sastavni deo Schneider Electric-a je i kompanija Schneider Electric DMS NS iz Novog Sada koja je najveći svetski proizvođač softverskih rešenja za ADMS (advanced distribution management system). Reč je o kompaniji koja je sada sastavni deo Schneider Electric-a, a koja je pre dvadesetak godina bila preteča onoga što se danas smatra “visokotehnološkim startup-om”. Kada je u pitanju saradnja sa startup kompanijama na tržistu, Schneider Electric u Srbiji za sada nema ostvarene saradnje, ali već duže vremena razgovaramo sa startup-ima, sarađujemo na razne načine sa ICT Hub-om, učestvujemo na meetup-ima, konferencijama, upoznajemo ljude, njihov način razmišljanja, kao i proizvode koje nude. Mislim da nije pitanje “da li”, nego “kada” ćemo započeti saradnju sa nekom od ovih kompanija u usponu.

ICT Hub: Za koje tehnološke trendove smatrate da će biti aktuelni u narednom periodu?

Dario: Posmatrajući Srbiju mogu reći da izuzev trendova koji su započeli, ali svoj puni zamah još nisu ostvarili kao što je digitalna transformacija, Internet of Things i slično, sledeći veliki trend koji očekujem vezan je za “zelenu energiju”, alternativne izvore energije i pre svega energy storages. U ovoj oblasti nam tek sleduje revolucija koja će u potpunosti promeniti način dobavljanja i upravljanja energijom.

ICT Hub: Kompanija Schneider Electric je upravo ta koja ljudima donosi tehnologiju, reoblikuje industriju i transformiše gradove. Sem potrebe kompanija da bude interno digitalizovana, tu je i potreba da svojim korisnicima uvek pruži inovativno rešenje, u skladu sa postojećim tehnologijama. Postoji puno tehnoloških trendova koji se iznenada pojave. Neki od njih zažive, a neki ne. Na koji način birate onaj pravi za vaše poslovanje i kako da dalje implementirate?

Dario: Kao i u svim velikim kompanijama, i Schneider Electric se ozbiljno bavi analitikom i ima sektore koji se bave analizom postojećih i predviđanjem budućih trendova, kao i evaluacijom istih. Iz ovih analiza proizilaze odluke o investicijama. Na lokalnom tržištu jedna od uloga marketing tima koji vodim jeste da prepozna spremnost lokalnog tržista za implementaciju novih rešenja i biznis modela, kao i za rad na lokalizaciji ovih rešenja i modela. Ono što je moje dosadašnje iskustvo jeste da su tržista u našem regionu mnogo spremnija za tehnološke inovacije i promenu biznis modela nego što se često misli.

ICT Hub: Kompanija Schneider Electric je nedavno isporučila punjače za električna vozila koji se nalaze u garaži na Obilićevom vencu. Da li ste imali još neku inicijativu poput ove i da li je još neka u planu?

Dario: Punjači za električna vozila se nalaze na više mesta u regionu. Osim garaže na Obilićevom vencu, ima ih još i u hotelu Hilton u Beogradu i u zgradi Societe General banke. Ova linija proizvoda i rešenja svakako je jedan od naših fokusa u budućnosti.

ICT Hub: Možete li nam reći nešto više o SmartStruxture rešenju za pametne zgrade?

Dario: Pametne zgrade su jedan od glavnih odgovora na “energetsku dilemu”. Činjenica da se populacija na Zemlji iz godine u godinu uvećava, da je broj potrošača energije sve veći, a da je tradicionalnih izvora energije sve manje. Ono što nam sleduje već sada jeste pomeranje ka alternativnim izvorima energije, ali pre svega “pametnija” potrošnja energije. Schneider Electric, kao kompanija koja se profiliše kao lider u energy management-u nudi niz optimalnih rešenja po najnovijim svetskim standardima vezanim za energetsku efikasnost i uštedu. Radi se o integrisanim rešenjima koja su primenljiva za čitav niz segmenata kao što su: poslovne zgrade, hoteli, bolnice, industrijski objekti i razni drugi segmenti. Najbolji primer primene ovih rešenja je zgrada Schneider Electrica Le Hive u Parizu koja je i prva zgrada na svetu koja poseduje sertifikat ISO-50001, standard upravljanja energetskom efikasnošću. Sertifikacija ISO 50001 ostvarena je zahvaljujući interno razvijenim energetski efikasnim rešenjima – poput obnovljivih izvora energije, osvetljenju, energetskom nadzoru i kontroli, bezbednoj distribuciji struje i naprednoj bezbednosti. Tu je i Delloitteova zgrada „Edge“ u Amsterdamu koja zahvaljujući Schneider Electric EcoStruxure platformi proizvede 102 odsto sopstvenih zahteva za energijom, odnosno sama pokriva svoju potrošnju i stvara još dva odsto viška energije koji predaje u distributivni sistem.

ICT Hub: Razvili ste i IoT rešenje, EcoStuxture. Možete li da nam kažete nešto više o njemu? Da li ste kreirali još neko rešenje koje primenjuje Internet of Things tehnologiju?

Dario: Pojednstavljeno rečeno, glavna odlika svih tipova EcoStruxure rešenja (trenutno postoji šest tipova EcoStruxure-a, za šest segmenata tržišta) jeste koncept rešenja u tri nivoa. Prvi nivo čine “connected products” i tu se radi o tehnološkoj inovaciji nekada “standardnih” proizvoda kao što su, recimo, prekidači, razni merni uređaji slično, koji sada više ne predstavljaju samo komade “stand alone” hardvera, nego imaju mogućnost komunikacije. Drugi nivo je “edge control”, odnosno softverska rešenja za nadzor i upravljanje ovim proizvodima. Treći i krovni nivo EcoStruxure rešenja jeste analitika, odnosno rešenja koja analizirajući prispele podatke daju predloge za unapređenje i optimizaciju sistema koji se nalazi kod korisnika. Prvi nivo može funkcionisati i samostalno, kao i u kombinaciji sa drugim nivoom. Ipak, pun efekat Ecostruxure rešenja je krajnji korisnik dobija kada ima implementirana sva tri nivoa.

ICT Hub: Misija kompanije Schneider Electric jeste digitalna transformacija industrije upravljanja energijom i automatizacije. Na koji način se bližite ovom cilju?

Dario: Schneider Electric svoju misiju ostvaruje kroz tri neodvojive celine. Prvu celinu čine visokotehnoloski proizvodi i rešenja o kojima je bilo reči ranije. Bez obzira da li se radi o jednostavnoj jednopolnoj utičnici, o kompleksnom rešenju za upravljanje elektroenergetskim sistemom neke države ili nečim između, proizvodi i rešenja Schneider Electric-a su uvek vrhunski, sa ciljem da budu jedinstveni i najbolji u klasi. Drugu celinu čine zaposleni Schneider Electric-a, svi oni čija je uloga da ovakva rešenja osmisle, kreiraju, na pravi način predstave tržištu i plasiraju na tržište. Treću i najbitniju celinu čini mreža naših partnera i krajnjih korisnika, svi oni koji sa nama sarađuju na obostrano ili višestrano zadovoljstvo, koji svoju dodatnu vrednost ugrađuju u Schneider-ove proizvode i rešenja i koji u saradnji sa nama, bilo kao partneri ili kao korisnici vide i korist i zadovoljstvo. Potpuno je jasno zašto ove tri celine gledamo kao neodvojive i bez bilo koje od njih nas uspešan model ne bi postojao.

Kako vi vidite nove tehnologije i na koji način ih implementirate u svom poslovanju? Za koji trend mislite da će biti sledeći veliki hit? Pišite nam u komentarima!

Autor: Aleksandra Jovičić

Šta radimo

We like exceptional people, projects that can scale to beyond, and mindsets imprinted with technology.

Za dodatne informacije
kontaktiraj nas: