Digitalna strategija kao odgovor na savremene izazove

Proces digitalne transformacije imao je značajan uticaj na promenu velikog broja poslovnih modela u raznim granama industrije.  Pojavom interneta, otvoren je put novim metodama poslovanja, a promene iz godine u godinu postaju sve brže. Samim tim, kompanije su prinuđene da se brže prilagođavaju.

Nekada su poslovni procesi počinjali i završavali se unutar same kompanije, a danas predstavljaju lanac vrednosti koji počinje i završava se sa potrošačem. Rezultat dobro sprovedenog procesa digitalne transformacije dovodi nas ne samo do novih usluga i proizvoda, već i do novih kompanija i organizacija koje ih pružaju. Da bi rezultat bio uspešan, neophodna je rekonstrukcija poslovanja, promena organizacije i uključenost svih sektora. Digitalna transformacija je zahvatila sve grane industrije – medicinu, naftnu industriju, telekomunikacije, finansije i mnoge druge.  Neki od primera su revolucija u svetu prevoza – pojava Uber-a (ili CAR:GO-a u Srbiji), e-knjige u svetu izdavaštva, online mediji, koji su potisnuli štampana izdanja novina i magazine, društvene mreže i e-commerce platforme kao novi kanali marketinga i prodaje, upotreba 3D štampača u mnogim industrijama, npr.  u automobilskoj i avio industriji itd.. Oni koji su bili spremni da prihvate promene uspeli su da prežive ovu revoluciju.

Svestan potrebe da se odgovori na konstantne promene na u našem okruženju, ICT Hub podržava domaće kompanije  na njihovom putu digitalne transformacije kao i u kreiranju i implementaciji digitalnih strategija. Sa ciljem poboljšanja konkurentnosti, ICT Hub je u proteklom periodu organizovao seriju edukativnih radionica na kojima je preneo znanja i iskustva stečena u radu sa domaćim kompanijama. Edukativne radionice, na bazičnom i naprednom nivou, bile su organizovane u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru, kao i na Zlatiboru.. Kroz radionice predstavnici maliih i srednjih preduzeća imali su priliku da se upoznaju sa konceptom digitalne transformacije, njenim uticajem na poslovanje, pokretačima i oblastima na koje se treba fokusirati kada je reč o upravljanju inicijativama za digitalnu transformaciju kompanija.

Predavač je bio Senad Kulenović, eksterni konsultant za digitalnu transformaciju ICT Hub-a, koji ima višegodišnje iskustvo u kreiranju strategije digitalne transformacije i operativnih planova za srednje i velike organizacije, kao i nekoliko uspešno sprovedenih projekata digitalne transformacije na međunarodnom nivou.

Radionice digitalne transformacije podeljena je  u dva bitna dela: pokretači rasta (generisanje potražnje, pretraga i selekcija, proces kupovine kupca, korisničko iskustvo) i poboljšanje operativnosti (efikasnost procesa, korišćenje sredstava, agilnost, novi poslovni i uslužni modeli). Jedan od glavnih poruka radionice je da tehnologija ima mnogo veću ulogu od osposobljavanja poslovanja, ona takođe podstiče poslovanje. Trenutno je aktuelno šest tehnoloških trendova koje kompaniju moraju imati u vidu ukoliko žele da se transformišu:

–         Društveni mediji – novi način distribuiranja sadržaja, kao i personalizacija istog

–         Sigurnost na internetu, odnosno zaštita informacionih sistema od krađe ili oštećenja na hardveru, softveru i informacijama na njima (Bez sigurnosti, digitalna transformacija ne može postojati)

–         Mobilnost, korišćenje mobilnih uređaja i interneta je u potpunosti transformisalo način na koji ljudi rade I komuniciraju. Ona omogućava konstantnu dostupnost korisnika, a donela je i novi način rada na daljinu – remote rad.

–         Internet stvari (Internet of Things) – povezivanje raznih uređaja i jeftinih senzora koji svuda konstantno generišu velike količine podataka kojima je potrebno upravljati efikasnije, a omogućava nove načine automatizovane i lične interakcije.

–         Big Data i analiza – analitične metode i pristup pravim podacima dovodi do novih saznanja koja mogu biti korisna pri donošenju odluka

–         Oblak (Cloud) – Mogućnost virtualizacije I korišćenja infrastrukture, platforma i aplikacija kao servisa pruža nove nivoe skalabilnosti, fleksibilnosti i bolju responzivnost.

Iako termin digitalna transformacija postaje naširoko korišćen slogan koji ulazi u sve pore društva (fakultete, kompanije i organizacije svih veličina pa i politiku), ostaje velika nepoznanica u kom smeru će se razvijati fuzija tehnologije i inovativnih načina poslovanja. Upravo je glavni izazov prvog ciklusa radionica digitalne transformacije koje su organizovane u Beogradu i u Novom Sadu bio kako zainteresovati, a pritom ne zastrašiti, domaće preduzetnike za nepredvidivu budućnost punu mogućnosti. Uspeli smo da kroz konkretne primere učesnicima predstavimo pozitivne efekte koje digitalna transformacija može imati na poslovanje kao i da ih ohrabrimo da budu kreativni i inovativni kako ne bi dopustiti da ih budućnost iznenadi.

Drugi ciklus radionica održan je u Beogradu i na Zlatiboru, gde smo imali čast da budemo deo Webiz konferencije, događaja posvećenog edukaciji u oblasti digitalne transformacije i mapiranju digitalnih izazova. Glavne teme bile su kako da ostanemo konkurentni u digitalnom vremenu, kao i kako upravljati promenom kako bismo povećali prodaju i profitabilnost. Polaznici radionica istakli su sledeće teme kao najbitnije: korisnost različitih metodologija i okvira koji su predstavljeni sa primerima, jasno razumevanje glavnih fokusnih oblasti u upravljanju digitalnom transformacijom, otkrivanje korisnih i neophodnih veština na savremenom radnom mestu.

Treći ciklus radionica, pored Beograda, odveo nas je u Niš i Novi Pazar. Polaznici radionice u Nišu došli su iz telekomunikacione, tekstilne, turističke, kao i iz industrije proizvodnje elektronskih proizvoda. Teme koje su ih zainteresovale, bile su e-commerce, kao i upravljanje digitalnim kanalima za povećanje prodaje. Radionica u Novom Pazaru, okupila je preko 40 predstavnika srednjih i malih preduzeća, koji se bave proizvodnjom obuće, nakita, kafe i  tekstila. Tekstilna industrija je glavni pokretač ekonomskog razvoja u Sandžak regionu, pa su i učesnici najviše bili zainteresovani za prilike razvoja koje digitalna transformacija donosi ovoj industriji. Glavna poruka koju je predavač, Senad Kulenović, preneo polaznicima jeste da ne smemo gledati na digitalnu transformaciju kao na pretnju, već da u njoj vidimo priliku i najbitnije pokretače uspešnih primera.

Cilj radionica je da na temelju primera, kako globalno, tako i regionalno uspešnih kompanija, inspirišu mala i srednja preduzeća da dalje istražuju digitalnu transformaciju i uspostave kulturu inovacija u svom okruženju, kako bi osigurala sopstvenu konkurentnost i finansijski napredak.

Preovlađujući utisak sa radionica je da su naši privrednici u većini slučajeva svesni promena oko njih, ali da im je potreban partner koji će ih edukovati, podržati i pratiti kroz sve izazove u procesu digitalne transformacije. Stoga, ICT Hub će u saradnji sa partnerima organizovati još nekoliko ciklusa radionica u toku 2018 I 2019. godine. U narednom ciklusu radionice će se između ostalog fokusirati i na primenu digitalne transformacije u različitim industrijama kao i na značaj koji različiti sektori u sklopu jedne organizacije imaju pri implementaciji iste.

ICT Hub u saradnji sa svojim partnerima organizuje radionice digitalne transformacije u sklopu projekta „Playground of Innovation” koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID). Tokom dvogodišnjeg programa, ICT Hub će organizovati nekoliko ciklusa radionica širom Srbije sa ciljem da podstakne kompanije na digitalni, holistički način razmišljanja.

Autor: Aleksandra Jovičić

Šta radimo

We like exceptional people, projects that can scale to beyond, and mindsets imprinted with technology.

Za dodatne informacije
kontaktiraj nas: