Blog

Preoblikovanje inovacija: Dobrodošli u doba kreativne veštačke inteligencije!


Veštačka inteligencija (Artificial Intelligence - AI) je nesumnjivo spremna za monumentalni skok, a predviđanja su da će njen dalji razvoj doneti najveći porast produktivnosti u istoriji. Dok su prethodne revolucionarne tehnologije, kao što su internet, parna mašina i struja, rezultirale porastom produktivnosti od 10%, 25% odnosno 35%, očekuje se da će AI izazvati nezapamćeni rast od 50%. Ova izvanredna transformacija se ogleda u nastanku kreativne veštačke inteligencije, podgrupe AI koja se koristi u kreativnim procesima i ima duboke implikacije za našu budućnost.

Kreativna veštačka inteligencija na delu

Kreativna AI je u prvom planu AI revolucije, nudeći primamljivi uvid u budućnost gde se mašinsko učenje i ljudska kreativnost besprekorno spajaju. Već sada ima veliki uticaj na nekoliko sektora, preoblikujući tradicionalne radne tokove i podstičući inovacije. GitHub, renomirana platforma za razvoj softvera, je svedok toga, sa AI GitHub Co-pilotom koji piše 48% koda. Ovaj trend se proširuje na sfere razvoja video igara i web aplikacija, sa AI koja preuzima značajne kreativne uloge. Iako su ova dostignuća izvanredna, ona su naznaka potencijala AI - tehnologija će samo nastaviti da se dalje poboljšava i razvija.

Napredak kreativne veštačke inteligencije prešao je sa fokusa na tekst-u-tekst sisteme, poput poznatog sistema veštačke inteligencije ChatGPT, ka sveobuhvatnijim tekst-u-X modelima. Danas smo svedoci uspona naprednijih alata poput Midjourney, Runway, i Skybox Lab. Ovi alati donose dalju revoluciju pretvaranjem tekstualnih podsticaja u raznolike rezultate, kao što su slike, video snimci, i 3D virtuelne sredine.

Slika sa konferencije Innov8rs Lisabon 2023

 

Budućnost kreativne AI: svet u transformaciji

Postoje četiri značajne predikcije povezane sa usponom kreativne AI koje vredi spomenuti:

  1. Primarni kreativni motor: AI je na putu da postane glavni pokretač u kreiranju različitih proizvoda, interfejsa, aplikacija, medicinske dijagnoze, muzike, novinskih članaka, knjiga i korisničke podrške, radikalno transformišući industrije.

  2. Dolazak autonomije: sa inovacijama kao što je integracija Chat GPT u humanoide robote i stvaranje autonomnih AI agenata koji mogu da se samostalno pokreću dok ne dostignu predodređeni cilj, na pragu smo ere gde će AI biti autonomnija u radu.

  3. Pad cene: Kako kreativna AI nastavlja da automatizuje i ubrzava proizvodnju digitalnih proizvoda, očekuje se da će njihova cena prići nuli, čineći ih dostupnim svima.

  4. Disrupcija industrije znanja: Kreativna AI će duboko poremetiti rad zasnovan na znanju, fundamentalno menjajući potrebne uloge i veštine.

Jahanje na talasu: prilagođavanje kreativnoj AI

Prilagođavanje promenama koje donosi kreativna AI zahteva strateški odgovor kompanija. Odgovor leži u analizi i razumevanju potencijalnih uticaja AI na proizvod, uslugu i distribuciju. Procena vaše pozicije i mogućeg odgovora kao kompanije omogućiće vam da odredite optimalan strateški kurs:

1. koriščenje tehnologije za razvoj novih proizvoda i povećanje operativne efikasnosti

2. integrisanje tehnologije u proizvode i procese proizvodnje

3. praćenju daljeg razvoja AI koliko njen uticaj na industriju trenutno nije dovoljno jak  

4. pivotiranje odnosno promena poslovnog model.

Snaga kreativne AI: kopilotiranje budućnosti

Za razliku od nekih predviđanja, AI neće zameniti inovatore. Umesto toga, inovatori koji koriste AI će zameniti one koji to ne čine. Najambicioznije kompanije širom sveta već koriste kreativnu AI za stvaranje novih proizvoda i usluga. Laboratorija za istraživanje i dizajn kompanije IKEA predstavila je portfolio nameštaja generisanog od strane AI, a Unilever je radio sa posebno dizajniranom AI koja je analizirala 6000 sastojaka parfema, rezultirajući inovativnim kombinacijama mirisa koji su namenjeni pripadnicima generacije Z.

Koristi od kreativne AI za inovatore su brojne:

  • Veća brzina: Efikasnost na svakom koraku inovativnog procesa rezultira bržim izlaskom na tržište.

  • Prošireni horizonti: AI može generisati više opcija i kreativnih puteva, gurajući granice onoga što je moguće.

  • Ranija iteracija: Alati za kreativnu AI omogućavaju rano testiranje koncepta sa sintetičkim korisnicima.

  • Strateško promišljanje: Dok AI preuzima deo inovacionih procesa, inovatori mogu provesti više vremena baveći se strategijom i kreativnim razmišljanjem.

U suštini, AI će transformisati čitav inovativni proces, od generisanja strateških uvida do dizajniranja i lansiranja proizvoda na tržište. Pored toga, sa sposobnošću da piše ubedljive poruke, izrađuje veb-sajtove, pokreće reklamne kampanje i nudi usluge korisnicima, AI je spremna da preoblikuje marketing i brending. Međutim, ovo takođe znači da će tržište verovatno biti preplavljeno proizvodima i uslugama generisanima od strane AI, što će otežati diferencijaciju i dolazak do korisnika. Upravo zbog toga je razumevanje i strateški pristup korišćenju kreativne AI ključno za uspeh na tržištu budućnosti.

Početak putovanja sa kreativnom AI

Dok se pripremate za ulazak u ovaj smeli novi svet, razumijevanje uticaja kreativne AI na vašu industriju i kompaniju je ključno. Pogledajte kako će kreativna AI uticati na vaš posao i ekosistem, razvijte realne buduće scenarije i definisite svoj strateški odgovor. 

Dok stojimo na rubu ove nove ere, jedno je jasno: prihvatanje kreativne AI nije samo pitanje opstanka. Bitno je da kompanije iskoriste prilike koje pruža kreativna AI i preuzmu ulogu pokretači u svojim industrijama u svetu koji se fundamentalno preobražava. Uspon kreativne AI najavljuje budućnost bogatu mogućnostima, svet u kojem je mašta jedini limit. Sa eksponencijalnim rastom AI, pravo vreme da se zakorači u ovu budućnost je sada. Dobrodošli u doba kreativne veštačke inteligencije.

Autorke: Sandra Nešić i Đurđa Đukić


Ovaj tekst je napisan koristeći sistem veštačke inteligencije ChatGPT-4, a na osnovu predavanja “Doba kreativne veštačke inteligencije: kako inovirati u post ChatGPT svetu” koje je održao Vincent Pirenne ispred kompanije Board of Innovation na konferenciji posvećenoj korporativnim inovacijama koje je održana u Lisabonu u maju 2023.