Blog

Kompanijska kultura kao zajednički prioritet svih zaposlenih


Darvinizam je, kao termin, odavno napustio sfere prirodnih nauka, te je osnovni princip opstanka onih koji su spremni i sposobni da se prilagode promenama već dugo zastupljen i u poslovnom svetu. Stari načini upravljanja kompanijama ne mogu uspešno biti primenjeni na izazove digitalnog doba, što nam dokazuju podaci da kompanije troše velike količine novca na tržišno neuspešne proizvode, pritom propuštajući prilike da inoviraju, što ih stalno vraća nekoliko koraka unazad – kada bi morali ići napred. Potrebni su novi načini reagovanja na promene – kompanije koje su danas uspešne u primeni drugačijeg pristupa vođenju poslovanja na vrlo organski način su otkrile kako da dođu do tržišne prednosti koja nije statična, već evoluira sa promenama u poslovnom okruženju. Ukoliko niste upoznati sa time šta to drugačije rade kompanije PatagoniaHaierBuurtzorgSpotify ili Morning Star, predlažemo da odmah uposlite Gugl da vam u tome pomogne.

Stvar je jednostavna: ukoliko od zaposlenih očekujemo razvoj novih proizvoda i usluga, a pri tome cenimo i nagrađujemo samo isporuku toga što naprave, bez očekivanja da razumeju koliku vrednost su zapravo stvorili za kupca i kompaniju – oni će to nastaviti da čine uspešno, ali po automatizmu. Međutim, ono što gorepomenute kompanije čini drugačijim i uspešnijim od ostalih jeste, pre svega, primena drugačijih načina rada, kroz koje se zaposleni osnažuju da preuzmu deo odgovornosti za uspeh poslovanja kompanije i time postanu motivisaniji da istupe sa novim idejama ili predlozima unapređenja, što je dobar početak, koji onda prati jasna promena poslovne kulture. Danas su kompanijama neophodni zaposleni koji samostalno pokreću inicijative i ne vezuju se samo za opis posla koji rade. Podjednako značajne su njihove sposobnosti sagledavanja problema na pravi način i osmišljavanja rešenja, a možda je najvažnija spremnost da u proces kreiranja nove vrednosti uđu sa spoznajom da je rizik od neuspeha uvek prisutan, ali pruža jedinstvenu priliku za učenje.

Delimo razmišljanja profesora Poslovne škole Harvard Gerija Hemela o ovoj temi, koji naglašava da osobine zaposlenih poput otpornosti, kreativnosti ili pasioniranosti moramo uneti i u kompanije, kojima možda baš to nedostaje. Potrebno je da stvorimo uslove da zaposleni na radnom mestu budu ono što jesu – kreativni u rešavanju problema i voljni da pomognu svojoj kompaniji da ide ukorak sa vremenom i promenama koje ono donosi. Prigrliti promenu znači prigrliti menjanje organizacione kulture i učiniti je prioritetom svim zaposlenih. Kultura kao odraz načina na koje razmišljamo i radimo i njeno stalno prilagođavanje i unapređenje nije posao jedne osobe, niti odgovornost jednog sektora u organizaciji, već mora biti zajednički prioritet svih u kompaniji.

Višegodišnje iskustvo u radu sa kompanijama naučilo nas je važnosti osnaživanja zaposlenih da usvoje nove načine razmišljanja i rada kako bi pomogli svojoj kompaniji da brže odgovori na potrebe tržišta, koje se sve brže menja, i da mu se prilagodi. Zato smo u partnerstvu sa kompanijom Growit pokrenuli specifičnu edukaciju pod nazivom „Igniting Business Agility. Kroz celovit program obuke zaposlenima u kompanijama pružamo uvid u trendove pomoću kojih mogu jasnije da sagledaju u kom pravcu se menja njihova industrija, kao i potrebe njihovih korisnika, ali i kako da iskoriste prednosti koje donose savremene tehnologije i usvoje agilniji način rada i poslovanja, koji ima cilj da obezbedi relevantnost u budućnosti, koju, makar delom, mnogi i treba sami da kreiraju i tako pomognu svojoj kompaniji da razvija konkurentsku prednost i ostane u tržišnoj trci.

Izvor: BIZlife magazin