Vesti

Dobra vest za Corporate Venturing u Srbiji


Domaća Data Science kompanija Things Solver udružila se sa Asseco SEE Group (ASEE), koji posluje u 22 zemlje širom sveta i zapošljava više od 2700 ljudi. To je odlična vest, ne samo zato što pratimo Things Solver od osnivanja i što nam je drago da su pronašli takvog partnera, već i zato što je to savršen primer za Corporate Venturing kao jedan od načina na koji, grubo govoreći, velika kompanija ojačava svoje kapacitete za inovacije, i to tako da su i „veliki” i „mali” na dobitku. O ovoj temi se sve više govori i kod nas, mada još uvek nedovoljno.

Kao jedan od načina da se dođe do eksternog izvora inovacija, pametan i strateški zasnovan Corporate Venturing je pre svega odlična vest za one koji su uključeni u taj proces, u ovom slučaju „mali” Things Solver i „veliki” ASEE.

Dobar potez za veliku kompaniju

Things Solver je postao deo ASEE Grupe kao rezultat kombinovanja akvizicije i investicije. Umesto da sami razvijaju rešenja i planiraju cikluse zapošljavanja i obuka kroz koje bi se interno razvijali i usvajali nove tehnološke trendove, u ASEE su doneli stratešku odluku da pojačanje dođe kroz već postojeći, uspešan startap i da na taj način veoma brzo i efikasno ojačaju svoju konkurentnost, prošire paletu proizvoda, steknu kompetencije koje do tada nisu imali i uvedu nove poslovne modele. Konkretno, ASEE dobija AI ekspertizu i priliku da unapredi svoje postojeće proizvode vestačkom inteligencijom, što je primer strateški zasnovane korporativne inovacije.

Šta dobija „mali”?

S druge strane, Things Solver sada ima značajno zaleđe kroz ASEE, a da pritom ostaje „odvojena firma”. Dobijaju priznanje i pokriće u vidu investicije u razvoj svog proizvoda koji će biti integrisan sa proizvodima ASEE (AI koji smo ranije pomenuli).Iz ugla distribucije i prodaje rešenja, Things Solver ovim udruživanjem stiče ulaz na sva tržišta na kojima ASEE posluje, kao i druge vrste podrške koje mala kompanija može da dobije kroz resurse koje obezbeđuje velika u takvoj situaciji (vođenje finansija ili pravna zaštita, da navedemo samo neke).

„Win-win-win” situacija

Kada bi u poslovnom rečniku stajali primeri za „win-win” situaciju, ova priča bi se tu svakako uklopila, jer obe strane na neki način profitiraju. Međutim, slobodno možemo dodati još jednog, trećeg dobitnika, a to su korisnici, s obzirom da su oni ti koji će imati najviše koristi od inoviranih proizvoda i usluga. Upravo iz toga razloga, Corporate Venturing mora postati zastupljeniji ne samo u razgovoru, nego i u praksi. Mnoge velike kompanije, tu računamo i domaće, mogle bi značajno da unaprede svoju konkurentnost i održe relevantnost na tržištu kroz stratešku saradnju sa „malima”, kojima mogu mnogo da pruže, ali i još više od njih da dobiju.

Različiti oblici u kojima se Corporate Venturing javlja, tu su da donesu novu vrednost na obe učesničke strane, jer će i jedni drugi investirati ne samo finansijske, već i tehnološke i ljudske resurse. Odabir modela saradnje zavisi od mnogo toga, a ponajviše od ciljeva, koji moraju biti dobro definisani i u skladu sa poslovnom i inovacionom strategijom.

Na kraju krajeva, valja napomenuti da je ova vest sjajna i za celu domaću startap zajednicu, jer rastemo i jačamo. Privlačimo pažnju. Biće ovakvih, dobrih vesti, sigurno još.