Uspešno je završena prva Akademija za upravljanje inovacijama na ovim prostorima u organizaciji ICT Hub-a

Vođen misijom osnaživanja inovacije, kao jedinog važnog i kritičnog pokazatelja uspešnosti poslovanja kompanija danas, ali i u budućnosti, Centar za razvoj tehnološkog preduzetništva i inovacija – ICT Hub je proslavio uspešan završetak prve Akademije za upravljanje inovacijama.

U periodu od 5. do 9. novembra u prostorijama ICT Hub-a, 40 polaznika pohađalo je jedinstveni petodnevni intenzivni program. Polaznici su predstavnici 23 kompanije koje su prepoznale značaj i važnost unapređenja praksi korporativnog inoviranja. Akademija je osmišljena kao intenzivni program kome je glavni cilj da unapredi individualne, a potom i organizacione inovacione sposobnosti i time doprinese razvijanju inovacionih kompetencija, koje su potrebne današnjim modernim kompanijama koje žele da opstanu i ostanu relevantne u poslovnom okruženju koje se brzo menja.

Vođeni rečima Seta Godina, priznatog autora i uticajnog mislioca savremenog biznisa, da su ljudi ti koji inoviraju, a ne kompanije, za polaznike prve akademije odabrani su pojedinici koji već razmišljaju i deluju kao preduzetnici unutar velikih poslovnih sistema. Oni su u svojim kompanijama odgovorni za kreiranje i vođenje novih poslovnih poduhvata, realizaciju ideja, pravljenje novih proizvoda i usluga, upravljanje inovacijama, dakle odgovorni su za inovacione programe, kreiranje inovacionih timova, inovacionih funkcija ili jedinica. Polaznici su dolazili iz kompanija poput Societe Generale banke i osiguranja – danas OTP banka Srbija, Vip mobile, Delhaize, Bosch, Phillip Morris International, NIS, Generali osiguranja, Infostuda i brojnih drugih organizacija koje su lideri na svojim tržištima i sektorima. Kao lideri, ove organizacije su svesne brzine kojom se menjaju zahtevi korisnika, celokupno poslovno okruženje kao i važnosti pravilnog upravljanja inovacijama kao izvorom nove konkurentske prednosti na tržištu.

Predavači na akademiji bili su međunarodni i domaći eksperti, sa dokazanim iskustvom i jakom reputacijom u oblasti korporativnih inovacija. Krovne teme akademije obuhvatile su: važnost inovacija za dugoročni poslovni uspeh, zašto kod velikih poslovnih sistema nastaje inovacioni paradoks i na koji način ga prevazići, na koji način koristiti agilnost i adaptabilnost startapa, kada upravljati inovacijama u velikim poslovnim sistemima, zašto je važno graditi inovacioni ekosistem koji na adekvatan način mora sve ovo da podrži, uz upoznavanje sa karakteristikama i izučavanje organizacione kulture koja podržava inovaciju. Ovo su samo neke od važnih tema na koje su predavači podelili stečena znanja i iskustva u razvoju korporativnih inovacija kao i primere dobre prakse. Polaznici su sa predavačima takođe praktično radili na osmišljavanju i razvoju konkretnih ideja koje donose inovaciju proizvoda ili poslovnih modela u nekoliko konkretnih oblasti poslovanja.

Prema rečima Dejv Bleklija, koji na teme građenja kulture inovacija i razvoja inovativnih proizvoda i usluga savetuje direktore Silicijumske doline, ali i visoke zvaničnike NASA, nalazimo se tek u ranoj fazi jedne izvanredne promene načina na koje prvih 1000 globalnih kompanija danas inovira. Zadovoljstvo nam je da smo pioniri edukacije u ovoj oblasti u Srbiji i da stvaramo pozitivan uticaj na organizacije sa kojima sarađujemo.

Akademija za upravljanje inovacijama je realizovana u okviru projekta „Igralište inovacija“ koji sprovodi ICT Hub, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID).

Šta radimo

We like exceptional people, projects that can scale to beyond, and mindsets imprinted with technology.

Za dodatne informacije
kontaktiraj nas: