Gde možemo naći nove motore rasta za vreme i posle pandemije?

Već smo neka četiri meseca u novoj realnosti, kako zdravstvenoj, tako i ekonomskoj. Na kratko se činilo da se situacija smirila i da će se sve vratiti na staro, ali je sada sasvim jasno da je nova realnost tu da ostane. Ako pogledamo unazad, analiziramo šta se dešavalo i šta je postignuto, možemo izvući sledeće zaključke:

  • Velika većina kompanija je gledala kako – i uspela! – da preživi. Početni šok je bio toliko veliki da je stavio kompanije u ‘Bear Grylls’ režim: fokus je bio snažan, koristili su se svi mogući resursi i alternative, tolerisane su greške koje u drugim situacijama možda ne bi bile.
  • Ključna je bila usmerenost na operativno poslovanje. Bezbednost zaposlenih, održavanje likvidnosti, strogo upravljanje operativnim troškovima, značajno posvećivanje naplati – sve su aktivnosti koje su morale postati primarne, kako bi kompanije kroz ovaj period prošle koliko-toliko neokrnjeno.
  • Pauzirane su mnoge razvojne/strateške aktivnosti. U potpuno neizvesnim okolnostima, ovo je bilo donekle i očekivano.

Zajedničko za ova tri zaključka je što su uslovljeni određenim vremenskim periodom, odnosno nisu održivi na duže staze. Iz toga sledi da je jedno od važnijih pitanja koje kompanije mogu i treba sebi da postave danas – gde i kako se mogu pronaći novi motori rasta? Ono bi trebalo da se odnosi podjednako i na sadašnji trenutak i na sagledavanje budućnosti. Za pravi odgovor je potrebno da uzmemo u obzir opšti kontekst i pronađemo dobre primere koji bi mogli da posluže kao pravac delovanja.

Što se konteksta tiče, apsolutno niko ne može da predvidi kako će poslovno okruženje izgledati za 6, 9 ili 12 meseci. Većinom su procene nepovoljne, poput one iz Svetske banke koja daje dva scenarija za Srbiju – smanjenje BDP od 2.5% ili 5.0% za 2020. godinu, mada su sve naznake da je drugi scenario bliži realnosti. Globalni pad se procenjuje na preko 5%, što je veće procenat nego što je to bio slučaj sa prethodnom krizom iz 2008/2009. godine, koja pritom nije bila do te mere sveobuhvatna. Najbolja stvar koju kompanije mogu da urade, ne samo u vreme krize, jeste da kontinuirano rade na tome da budu otpornije i prilagodljivije. Moraju biti sposobne da konstantno otkrivaju nove prilike, brzo i jeftino ih testiraju, te da sa tako umanjenim rizikom stupe na tržište brže od svoje konkurencije. Analiza koju je sproveo McKinsey je pokazala da kompanije kojima je ovo fokus i koje inoviraju u krizi, rastu 30% više u periodu od 3-5 godina u odnosu na one koje to ne rade.

Dobrih primera je kod nas bilo dosta i to ohrabruje. Sve tri online delivery platforme su ostvarile partnerstva sa različitim vodećim kompanijama. IDEA Online, Dr Max apoteke i dm drogerie markt tako rade sa kompanijom Glovo, Lilly i Ceger sa kompanijom Wolt, a Benu apoteke, Aroma marketi i opet Ceger koriste donesi.com. OTP banka i Mastercard vam zajedno mogu pomoći da postavite svoju internet prodavnicu, kao i Raiffeisen i Visa. NIS i D-Express vam omogućavaju da podignete poručene pakete na mestima koje odaberete. DokTok donosi pristup koji je potpuno usmeren na potrebe korisnika, otvara prostore i proširuje granice telemedicine kod nas, koja će tek biti vruća tema u budućnosti. Ova platforma je nastala kao rezultat partnerstva više različitih organizacija koje žele da u vreme COVID krize pruže građanima koji nemaju simptome koronavirusa mesto i način pomoću kojeg će dobiti brzu i efikasnu zdravstvenu konsultaciju.

Navedeni primeri nam daju indiciju gde možemo inovirati i tražiti nove motore rasta – u partnerstvima i digitalnom pristupu. Naravno, ono što je od suštinskog značaja jeste i da se uvek iznova otkriva šta je važno potrošačima, da bi se onda hrabro pristupilo testiranju i eksperimentisanju, da onda na kraju i sve smisleno uklopilo u potencijalno nov i superioran poslovni model pomoću koga će se pobeđivati na tržištu.

Piše: Predrag Topić – Business Designer / Business Development Manager, ICT Hub

Šta radimo

We like exceptional people, projects that can scale to beyond, and mindsets imprinted with technology.

Za dodatne informacije
kontaktiraj nas: