Loading Events

Transformacija HR funkcije u digitalnom dobu – izazovi i prilike

29.11.2018 @ 09:00 - 11:00
  • ICT Hub DT

Svedoci smo da je proces digitalne transformacije istisnuo neke stare načine poslovanja, a otvorio put novim. Kako bi ostale konkurentne, kompanije se okreću novim poslovnim modelima, koji zahtevaju digitalizaciju celokupnog poslovanja, promenu organizacije i angažovanost svih sektora.

Danas, jedan od glavnih izazova predstavlja niska digitalna pismenost, kako među rukovodiocima, tako i među zaposlenima. Neophodno je osposobiti stručni kadar da u savremenom, digitalnom okruženju, ovlada novim alatima i stekne ključne veštine, kako bi uspešno odgovorio na izazove koje sa sobom nosi digitalizacija poslovanja.

O Predavanju

Digitalna transformacija posmatrana iz ugla primene tehnologije i optimizacije procesa često zanemaruje važnost ljudskog faktora u njenoj primeni. Ljudi jesu nosioci transformacionog procesa, uz primenu tehnologije kao sredstava u tom procesu. Predavanje će pružiti mogućnost prisutnima da se upoznaju sa konceptom digitalne transformacije, njenom primenom u sektoru ljudskih resursa kao i sa dostupnim alatima i metodologijama koje se mogu koristiti kako bi se zaposleni podstakli na inovativni način rešavanja problema, veću saradnju među organizacionim silosima i izgradnju digitalnog poslovanja zasnovanog na transparentnosti, efikasnosti i okrenutosti ka korisnicima. Cilj predavanja je da se, na temelju primera, kompanije inspirišu da nastave sa razvojem organizacione kulture i kontinuiranim usavršavanjem i edukacijom zaposlenih kako bi
podstakli nove procese razmišljanja i time doprineli održivosti digitalne transformacije.

Kome je predavanje namenjena?

Predavanje je namenjeno kompanijama, velikim sistemima, sektorima za ljudske resurse i svim zainteresovanima koji žele da se upoznaju sa brojnim mogućnostima digitalne transformacije i uticajem koji ona ima na upravljanje ljudskim resursima u savremenom poslovanju. Učešće je potpuno besplatno!

Svoj dolazak možete potvrditi putem online prijave preko OVOG LINKA. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-mail adrese na vojin.nikolic@icthub.rs ili putem telefona na +381 11 411 8881.

O predavaču

Senad Kulenović ima više od 17 godina iskustva u prodaji i marketingu. Uspešan je digitalni lider sa nekoliko projekata digitalne transformacije sprovedenih kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou. 2017. godine osnovao je svoju kompaniju Digitalni nomad d.o.o. Od osnivanja kompanije uspešno je radio na kreiranju i implementaciji strategije digitalne transformacije u nekoliko industrija, uključujući izdavaštvo, farmaciju, veleprodaju lekova, ICT i unutar kompanija koje posluju u konfekcijskoj/tekstilnoj industriji u Hrvatskoj, Austriji i Srbiji. Osim toga, g. Kulenović je eksterni konsultant za digitalnu transformaciju u kompaniji ICT Hub, u Beogradu. Za više informacija o Senadu, možete posetiti njegov Linkedin profil klikom OVDE.

Ova radionica je realizovana u okviru projekta „Igralište inovacija“ koji sprovodi ICT Hub, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID).

Šta radimo

We like exceptional people, projects that can scale to beyond, and mindsets imprinted with technology.

Za dodatne informacije
kontaktiraj nas: