Loading Events

MeetUp: Izazovi sa User Story-ima, najčešćom Agile praksom

21.03.2018 @ 18:00 - 20:00
  • ICT Hub Playground

Agile Serbia organizuje Meet-Up 21. marta, u ICT Hubu, u Beogradu. Moderator diskusije je Zoran Vujkov. Ovog puta, tema je: „Izazovi sa User Story-ima, najčešćom Agile praksom!“ Prijave su obavezne putem mail-a scrum@puzzlesoftware.rs
User Story je najčešće korišćena Agile praksa! To je alat koji se koristi u agilnom razvoju softvera za jednostavniji opis funkcionalnosti iz perspektive korisnika. User Story opisuje tip korisnika, šta želi i zašto. Sadrži visok nivo definicije zahteva sa dovoljno informacija. U praksi, Scrum timovi imaju dosta izazova sa User Story-ima! Tokom ovog susreta pozabavićemo se tim izazovima i ponudićemo različita rešenja za njihovo prevazilaženje.
Pre meet-upa svi učesnici treba da identifikuju svoje izazove sa kreiranjem User Story-a i da ih podele sa kolegama na susretu. Tokom meet-upa, biće formirani timovi sa učesnicima, u kojima će se prioritizovati izazovi, a nakon toga ćemo svi zajedno tražiti rešenja!
Više informacija na linku (http://www.agile-serbia.rs/meetups/challenges-user-stories-common-agile-practice/). Prijave su putem maila – scrum@puzzlesoftware.rs

Šta radimo

We like exceptional people, projects that can scale to beyond, and mindsets imprinted with technology.

Za dodatne informacije
kontaktiraj nas: